Steg 1: Ansök om legitimation

För att ansöka om bevis om specialistkompetens måste du ha läkarlegitimation. Om du saknar legitimation ska du börja med att ansöka om legitimation. Först när du har fått din läkarlegitimation kan du påbörja din specialiseringstjänstgöring (ST).

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: