Barnmorska

Barnmorska är ett ensamrättsyrke. Det innebär att det krävs legitimation som barnmorska för att arbeta som barnmorska.

Läs mer om vad som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildad inom EU eller EES

Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd. Det innebär att personen ska genomföra praktisk tjänstgöring.

Hur länge och inom vilka områden personen ska tjänstgöra framgår av beslutet från Socialstyrelsen. Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i.

Eftersom barnmorska är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). Observera att särskilt förordnande inte kan beviljas retroaktivt. Skicka därför in ansökan i god tid så att Socialstyrelsen hinner handlägga den innan planerad start.

Utbildad utanför EU och EES

Eftersom barnmorska är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf).

Den som har klarat alla steg för legitimation, förutom kursen i svenska författningar, kan arbeta som barnmorska om han eller hon har ett beslut om särskilt förordnande. Du som arbetsgivare behöver i så fall ansökan om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen. 

Observera att särskilt förordnande inte kan beviljas retroaktivt. Skicka därför in ansökan i god tid så att Socialstyrelsen hinner handlägga den innan planerad start.

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: