Psykolog

Ta emot en PTP-psykolog

Funderar din verksamhet på att ta emot PTP-psykologer? Läs då gärna igenom föreskrifterna för praktiskt tjänstgöring för psykologer för att se om ni har förutsättningar att ta emot PTP-psykologer. Samma regler gäller oavsett var PTP-psykologen är utbildad.

Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (2008:34) 

Privat verksamhet måste ansöka

Om verksamheten som önskar ta emot en PTP-psykolog är privat, så måste ni ha ett godkänt PTP-platsbeslut från oss först.

Det är verksamhetschefen som ansöker om godkännande av PTP-plats för privat verksamhet genom att mejla till Socialstyrelsen. Ansökan ska visa att det finns förutsättningar att genomföra PTP i enlighet med SOSFS 2008:34 Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer.

Ansökan om godkännande ska innehålla uppgifter om:

  1. verksamhetens organisation och ledning
  2. samverkan och kontakter med andra verksamheter
  3. patient- och klientkategorier
  4. handledning
  5. vilka arbetsuppgifter som ingår i den praktiska tjänstgöringen.

Mejla ansökan till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Kom ihåg att lämna kontaktuppgifter i ansökan, så att vi enkelt kan nå er.

Utbildad inom EU eller EES

Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd. Det innebär att personen ska genomföra praktisk tjänstgöring. Hur länge och inom vilka områden personen ska tjänstgöra framgår av beslutet från Socialstyrelsen. Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i. Det krävs inget ytterligare beslut från Socialstyrelsen för att anställa en psykolog för genomförande av kompensationsåtgärd.

Utbildad utanför EU och EES

Praktisk tjänstgöring för utbildade utanför EU/EES

Vägen till legitimation för utbildade utanför EU/EES

Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för utbildade utanför EU/EES. Vägen till legitimation innehåller följande steg:

  • granskning av utbildningen
  • praktisk tjänstgöring
  • kurs i svenska författningar
  • svenska språket.

Den som ska göra praktisk tjänstgöring behöver ett beslut från Socialstyrelsen om att den utländska utbildningen har granskats och att nästa steg är att påbörja tjänstgöringen.

Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer

Språk

Socialstyrelsen kräver inte att tjänstgöraren har godkänt betyg i svenska språket för att kunna påbörja tjänstgöringen. Godkänt resultat på kursen i svenska författningar krävs inte heller. Ni som verksamhet får dock själva ta ställning till om ni vill att tjänstgöraren ska ha avklarat dessa steg innan ni tar emot honom eller henne för tjänstgöring.

Ansökan

En vårdgivare som vill ta emot en person för praktisk tjänstgöring måste först meddela detta till Socialstyrelsen. Om verksamheten är privat måste den vara godkänd för PTP av oss.

Den praktiska tjänstgöringen syfte

Syftet med den praktiska tjänstgöringen är att göra en bedömning av den sökandes lämplighet för yrket och en fördjupad bedömning av kompetensen i en klinisk omgivning. För att Socialstyrelsen ska få ett bra beslutsunderlag så ska verksamhetschefen och handledaren fylla i ett intyg om den praktiska tjänstgöringen.

Mer information finns i blanketten intyg om PTP (Intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog).

Avbryt tjänstgöringen om det finns brister

Det är viktigt att komma ihåg att den praktiska tjänstgöringen i vissa fall ska avbrytas och Socialstyrelsen informeras om detta. Tjänstgöringen ska avbrytas om tjänstgöraren uppvisar så stora brister i kompetens eller lämplighet att det kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Tjänstgöringen ska också avbrytas om tjänstgöraren har sådana brister i det svenska språket att det försvårar en bedömning av kompetensen. Socialstyrelsen tar då ställning till om det finns förutsättningar för fortsatt tjänstgöring.

Publicerat: