Receptarie

Receptarie är ett ensamrättsyrke. Det innebär att det krävs legitimation som receptarie för att arbeta som receptarie.

Läs mer om vad som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildad inom EU eller EES

Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd. Det innebär att personen ska genomföra praktisk tjänstgöring.

Hur länge och inom vilka områden personen ska tjänstgöra framgår av beslutet från Socialstyrelsen. Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i.

Eftersom receptarie är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). Observera att särskilt förordnande inte kan beviljas retroaktivt. Skicka därför in ansökan i god tid så att Socialstyrelsen hinner handlägga den innan planerad start.

Utbildad utanför EU och EES

Eftersom receptarie är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). Observera att särskilt förordnande inte kan beviljas retroaktivt. Skicka därför in ansökan i god tid så att Socialstyrelsen hinner handlägga den innan planerad start.

Praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov för utbildade utanför EU/EES

Det är möjligt för läkare att göra praktisk tjänstgöring redan efter godkänt teoriprov. Socialstyrelsen anser att godkänt resultat på teoriprovet visar att tjänstgöraren har språkliga förutsättningar att arbeta patientsäkert och uppfyller därför språkkravet för att få ett särskilt förordande. Observera att tjänstgöraren måste fullfölja även det praktiska kunskapsprovet med godkänt resultat innan legitimation kan beviljas.

En vårdgivare som vill ta emot en läkare för praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov måste först ansöka om ett särskilt förordnande hos Socialstyrelsen.

Mer information om den praktiska tjänstgöringen för läkare finns på sidan Gör praktisk tjänstgöring.

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: