Receptarie

Receptarie är ett ensamrättsyrke. Det innebär att det krävs legitimation som receptarie för att arbeta som receptarie.

Läs mer om vad som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildad inom EU eller EES

Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd. Det innebär att personen ska genomföra praktisk tjänstgöring.

Hur länge och inom vilka områden personen ska tjänstgöra framgår av beslutet från Socialstyrelsen. Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i.

Eftersom receptarie är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). Observera att särskilt förordnande inte kan beviljas retroaktivt. Skicka därför in ansökan i god tid så att Socialstyrelsen hinner handlägga den innan planerad start.

Utbildad utanför EU och EES

Eftersom receptarie är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). Observera att särskilt förordnande inte kan beviljas retroaktivt. Skicka därför in ansökan i god tid så att Socialstyrelsen hinner handlägga den innan planerad start.

Praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov inte längre möjligt efter den 31 maj 2024

Möjligheten att göra praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov kommer att tas bort. Det innebär att den som vill påbörja en praktisk tjänstgöring efter den 31 maj 2024 måste vara godkänd på båda delarna av provet. Den som påbörjar en praktisk tjänstgöring senast den 31 maj 2024 får göra det även om det praktiska provet inte är godkänt.

Praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov för utbildade utanför EU/EES

Det är möjligt för personer som genomgår legitimationsprocessen som receptarie att göra praktisk tjänstgöring redan efter godkänt teoriprov.

Observera att tjänstgöraren måste fullfölja även det praktiska kunskapsprovet med godkänt resultat innan legitimation kan beviljas.

En arbetsgivare som vill ta emot en person för praktisk tjänstgöring som receptarie efter godkänt teoriprov måste ansöka till Socialstyrelsen om särskilt förordnande innan den praktisk tjänstgöringen inleds.

Blankett för ansökan om särskilt förordnande

Socialstyrelsens webbsida för receptarie, hittar du information om vad den praktiska tjänstgöringen ska innehålla. Du som arbetsgivare ska fylla i ett intyg efter avslutad praktisk tjänstgöring, och bör läsa igenom detta intyg och informationen i början av intyget innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring. Där kan du se vilka saker ni förväntas gå igenom med praktikanten under tjänstgöringen. Bilagan Författningar som är viktiga i apotekarens och receptariens arbete är ett stöd i arbetet med lagar och regler på ett apotek.

Intyget skickas sedan in till Socialstyrelsen. Tänk på att om handledarbyte sker under tidsperioden, så ska båda handledarna skriva under intyget.

Blankett för intyg om praktisk tjänstgöring för receptarie

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: