Intyg om legitimation

För att visa att du är legitimerad inom ditt yrke i Sverige kan du beställa ett Intyg om legitimation. Det finns flera olika intyg, och vilket du behöver beror på vad du ska använda intyget till. Läs om de olika intygen och välj det som passar dig bäst. Ibland kan du behöva beställa flera olika.
Intyg om aktuell legitimation – Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status För dig som behöver ett intyg om att du är legitimerad i Sverige och att din legitimation inte är återkallad eller begränsad

Det här intyget visar att du är legitimerad i Sverige och att din legitimation inte är återkallad eller begränsad. Intyget skickas med post eller som PDF via mejl och går att få både på svenska och engelska.

Från och med 1 maj 2021 signerar och stämplar Socialstyrelsen inte längre intyg som utfärdas på svenska

Som en del av Socialstyrelsens digitaliseringsprocess signerar och stämplar vi inte längre intyg om behörighet som utfärdas på svenska. Detta gäller intyg utfärdade från och med den 1 maj 2021, oavsett när ansökan om intyget kom in till Socialstyrelsen.

Intyget är för dig som

 • vill arbeta utomlands
 • behöver intyga att du har en aktuell legitimation för din svenska arbetsgivare eller utbildningssamordnare
 • har bytt namn och behöver ett nytt intyg.

Handläggningstid

Det kan ta upp till 8 veckor att få ditt intyg.

Ansök via e-tjänst

Vi kommer att göra en kontroll mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har loggat in för att ansöka.

Saknar du e-legitimation?

Då kan du i stället ansöka via webbformulär.

Intyg om att din utbildning överensstämmer med EU-direktiv 2005/36/EG – Certificate of Conformity För dig som är utbildad i Sverige och vill ha intyg om att du omfattas av gällande EU-direktiv

Om du är legitimerad apotekare, läkare, tandläkare eller sjuksköterska och har en utbildning som påbörjades efter 1994 så ska du ansöka om det här intyget hos Universitets- och Högskolerådet (UHR).

Svenska: Intyg för arbete utomlands - Universitets- och högskolerådet (uhr.se)

Engelska: Assistance Centre for Professional Qualifications - Swedish Council for Higher Education (uhr.se)

Det här intyget bekräftar att du har en svensk legitimation som är baserad på en svensk utbildning och som uppfyller EU:s minimikrav.

Intyget bekräftar samtidigt din aktuella yrkesbehörighet. Om du begär det här intyget så behöver du inte begära ett Intyg om aktuell legitimation – Certificate of Good Standing

Socialstyrelsen utfärdar det här intyget för

 • specialistläkare som har genomgått sin specialisttjänstgöring i Sverige
 • specialisttandläkare som har genomgått sin specialisttjänstgöring i Sverige
 • legitimerad barnmorska som har en utbildning från Sverige som påbörjades efter 1994 och som arbetat som barnmorska i minst ett år efter legitimation
  • Vänligen bifoga ett tjänstgöringsintyg som bekräftar att du har arbetat minst ett år efter att du fick din legitimation som barnmorska.
 • legitimerad apotekare, barnmorska, läkare, specialistläkare, sjuksköterska, tandläkare och specialisttandläkare som har en utbildning från Sverige som påbörjades före 1994
  • Vänligen bifoga ett tjänstgöringsintyg som bekräftar att du har arbetat under minst tre år i följd de senaste fem åren.

Handläggningstid

Det kan ta upp till 4 veckor att få ditt intyg.

Ansök via e-tjänst

Vi kommer att göra en kontroll mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har loggat in för att ansöka.

Saknar du e-legitimation?

Då kan du i stället ansöka via webbformulär.

Intyg som bekräftar att du uppfyller artikel 3.3 För dig som är utbildad utanför EU och EES och vill ha intyg om att du omfattas av gällande EU-direktiv

Det här är ett intyg som bekräftar att du uppfyller artikel 3.3 i EU-direktiv 2005/36/EG.

För att få intyget behöver du

 • ha en svensk legitimation baserad på utbildning från ett land utanför EU/EES
 • ha arbetat i minst tre år efter att du fick din svenska legitimation.

Intyget bekräftar samtidigt din aktuella yrkesbehörighet. Om du begär det här intyget så behöver du inte begära ett Certificate of Good Standing.

Ansökan ska innehålla

 • ett tjänstgöringsintyg som bekräftar att du har arbetat under minst tre år från att du fick din svenska legitimation.

Intyget skickas med post eller som PDF via mejl och kan utfärdas på svenska eller engelska.

Handläggningstid

Det kan ta upp till 4 veckor att få ditt intyg.

Ansök via e-tjänst

Vi kommer att göra en kontroll mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har loggat in för att ansöka.

Saknar du e-legitimation?

Då kan du i stället ansöka via webbformulär.

Digitalt utdrag om legitimation från HOSP-registret För dig som behöver intyga för din svenska arbetsgivare att du har svensk legitimation i ditt yrke

Det här är ett digitalt utdrag på svenska med aktuella behörighetsuppgifter från HOSP, Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utdraget skickas som text via e-postmeddelande eller som ett bifogat pdf-dokument.

För dig som

 • behöver visa för din svenska arbetsgivare att du har svensk legitimation i ditt yrke.

Så ansöker du

Du ansöker om ett digitalt utdrag från HOSP genom att mejla ditt namn och personnummer till HOSP@socialstyrelsen.se.

Ska du arbeta utomlands eller behöver du få intyget via post?

Då ska du i stället ansöka om något av våra andra intyg.

Har du frågor om intyg?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.