Intyg om legitimation

För att visa att du är legitimerad inom ditt yrke i Sverige kan du beställa ett intyg om legitimation. Det finns flera olika intyg och vilket du behöver beror på vad du ska använda intyget till. Läs om de olika intygen och välj det som passar dig bäst. Ibland kan du behöva beställa flera olika.
Digitalt utdrag om legitimation från HOSP-registret För dig som behöver intyga för din svenska arbetsgivare att du har svensk legitimation i ditt yrke

Det här är ett digitalt utdrag med aktuella behörighetsuppgifter från HOSP, Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utdraget skickas som text via e-postmeddelande eller som ett bifogat pdf-dokument och går att få både på svenska och engelska.

För dig som

  • behöver visa för din svenska arbetsgivare att du har svensk legitimation i ditt yrke.

Handläggningstid

Det tar normalt upp till 2 arbetsdagar att få registerutdraget. Under vissa perioder kan det dröja längre.

Så ansöker du

Du ansöker om ett digitalt utdrag från HOSP genom att mejla ditt namn och personnummer till hosp@socialstyrelsen.se.

Ska du arbeta utomlands eller behöver du få intyget via post?

Då ska du i stället ansöka om något av våra andra intyg.

Intyg om aktuell legitimation Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status

Det här intyget visar att du är legitimerad i Sverige och att din legitimation inte är återkallad eller begränsad. Intyget skickas med post eller som PDF via mejl och går att få både på svenska och engelska.

Från och med 1 maj 2021 signerar och stämplar Socialstyrelsen inte längre intyg som utfärdas på svenska

Som en del av Socialstyrelsens digitaliseringsprocess signerar och stämplar vi inte längre intyg om behörighet som utfärdas på svenska. Detta gäller intyg utfärdade från och med den 1 maj 2021, oavsett när ansökan om intyget kom in till Socialstyrelsen.

Intyget är för dig som

  • vill arbeta utomlands
  • behöver intyga att du har en aktuell legitimation för din svenska arbetsgivare eller utbildningssamordnare
  • har bytt namn och behöver ett nytt intyg.

Handläggningstid

Det kan ta upp till 5 veckor att få ditt intyg.

Ansök via e-tjänst

Vi kommer att göra en kontroll mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har loggat in för att ansöka.

Saknar du e-legitimation?

Då kan du i stället ansöka via webbformulär.

Intyg för legitimation inom EU Certificate of Conformity

Detta intyg är för dig som behöver intyg över specialistutbildning (läkare, tandläkare) eller intyg över utbildning till apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska eller tandläkare som påbörjades före 1994.

Detta ska bifogas till din begäran om du har en utbildning som påbörjades före 1994:

  • ett tjänstgöringsintyg som bekräftar att du arbetat under minst tre år i följd dem senaste fem åren.

Handläggningstid

Det kan ta upp till 4 veckor att få ditt intyg.

Från 1 maj utfärdar Socialstyrelsen inte längre Certificate of Conformity som gäller svensk sjukvårdsutbildning utan du ansöker om det hos Universitets- och högskolerådet (UHR)

Svenska: Intyg för arbete utomlands - Universitets- och högskolerådet (uhr.se)

Engelska: Assistance Centre for Professional Qualifications - Swedish Council for Higher Education (uhr.se)

 

Ansök via e-tjänst

Vi kommer att göra en kontroll mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har loggat in för att ansöka.

Saknar du e-legitimation?

Då kan du i stället ansöka via webbformulär.

Intyg som bekräftar att du uppfyller artikel 3.3 För dig som vill arbeta i ett annat EU/EES-land och behöver intyga att du har jobbat i Sverige

Detta intyg är för dig som har din utbildning från ett land utanför EU/EES.

Det här är ett intyg som bekräftar att du har jobbat minst tre år i Sverige och att du följaktligen uppfyller de krav som finns i Artikel 3.3 i EU-direktiv 2005/36/EG. Intyget bekräftar samtidigt din aktuella yrkesbehörighet. Om du begär ett sådant intyg så behöver du inte begära ett Certificate of Good Standing.

Detta ska bifogas till din begäran: Om du är utbildad utanför EU/EES-land så behöver du bifoga ett tjänstgöringsintyg som bekräftar att du arbetat under minst tre år från att du fick din svenska legitimation.

Intyget skickas med post eller som PDF via mejl och finns på svenska och engelska.

För dig som

  • vill arbeta i ett annat EU-land och behöver intyga att du har jobbat i Sverige.

Ansökan ska innehålla

  • tjänstgöringsintyg.

Handläggningstid

Det kan ta upp till 4 veckor att få ditt intyg.

Ansök via e-tjänst

 

Vi kommer att göra en kontroll mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har loggat in för att ansöka.

Saknar du e-legitimation?

Då kan du i stället ansöka via webbformulär.

Har du frågor om intyg?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.