Rekvisitionsrätt för optiker

Om du är legitimerad optiker kan du i vissa fall ansöka om att få rekvirera och hantera läkemedel i form av diagnostiska droppar.

Det gäller dig som genom din utbildning uppnått goda kunskaper och kliniska färdigheter i

  • ögats sjukdomar och diagnostik
  • neurooptometri
  • okulär farmakologi
  • diagnostisk undersökningsmetodik
  • diagnostisk klinik
  • pediatrisk optometri.

Om du får rekvisitionsrätt får du använda de läkemedel som finns i bilaga 4 i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Så här ansöker du

Du ansöker om rekvisitionsrätt genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med ett antal dokument.

När du ansöker, skicka med

  • ett personbevis som inte är äldre än tre månader, om du har svenskt personnummer, eller en kopia av ditt giltiga pass.

Skicka också med kopior, både på originalspråk och översatta, av

  • ett intyg om avslutad utbildning, till exempel ett examensbevis
  • dokument från skolan eller högskolan som beskriver din utbildning inom området, vilka kurser du har gått, vad de har innehållit och hur långa de har varit
  • dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du har gått din utbildning.

Blankett för ansökan om rekvisitionsrätt för optiker (pdf)

Alla dokument ska vara på originalspråk och översatta

Alla dokument ska vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder.

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: