Andra behörigheter

Förutom legitimation och specialistkompetens finns det ett antal andra behörigheter som berör dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Förskrivningsrätt

Barnmorskor och sjuksköterskor ansöker om förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningartiklar hos oss.

Kontaktlinsbehörighet för optiker

Som legitimerad optiker behöver du ha kontaktlinsbehörighet för att få jobba med och prova ut kontaktlinser.

Rekvisitionsrätt för optiker

Om du är legitimerad optiker kan du i vissa fall ansöka om att få rekvirera och hantera läkemedel i form av diagnostiska droppar.

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Om du är utbildad till socionom eller motsvarande utanför Sverige behöver du i vissa fall ansöka om behörighet hos oss.

Särskilt förordnande för läkare

För att arbeta som läkare behöver du ha legitimation eller särskilt förordnande. Läs mer om reglerna och hämta ansökningsblanketter.