Övriga legitimationsyrken

För ensamrättsyrken (apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare) gäller särskilda regler som du som arbetsgivare kan läsa om under respektive yrke. När det gäller övriga legitimationsyrken kan de som är icke legitimerade och har fått beslut om godkänt kunskapsprov anställas i ett visst antal månader under sin praktiska tjänstgöring. Det är du som arbetsgivare som avgör om du har kapacitet att ta emot en tjänstgörare med utgångspunkt i den bedömning av tjänstgörarens kompetens och lämplighet som ska göras. Under den praktiska tjänstgöringen ska verksamhetschefen och handledaren fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring.

För vissa yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Yrkestitlar är skyddade. Det betyder att enbart den som har legitimation får använda titeln. Det är straffbart att använda sig av en yrkestitel utan legitimation. I hälso- och sjukvården får man inte använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel om man inte har motsvarande legitimation.

Den som utbildar sig eller har en utbildning men ännu inte fått legitimation kan börja jobba i hälso- och sjukvården och tandvården. Hen får jobba utifrån sin kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation enligt lagar och föreskrifter.

Till exempel kan den som väntar på sin legitimation arbeta som undersköterska. Hen kan utföra arbetsuppgifter utifrån sin kompetens men inte utföra uppgifter som kräver legitimation.

För information om vilka uppgifter som är reglerade och kräver en viss legitimation kan du besöka Socialstyrelsens webbsida Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Utbildad utanför EU och EES

Praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov för utbildade utanför EU/EES

Det är möjligt för läkare att göra praktisk tjänstgöring redan efter godkänt teoriprov. Socialstyrelsen anser att godkänt resultat på teoriprovet visar att tjänstgöraren har språkliga förutsättningar att arbeta patientsäkert och uppfyller därför språkkravet för att få ett särskilt förordande. Observera att tjänstgöraren måste fullfölja även det praktiska kunskapsprovet med godkänt resultat innan legitimation kan beviljas.

En vårdgivare som vill ta emot en läkare för praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov måste först ansöka om ett särskilt förordnande hos Socialstyrelsen.

Mer information om den praktiska tjänstgöringen för läkare finns på sidan Gör praktisk tjänstgöring.

Publicerat: