Övriga legitimationsyrken

För ensamrättsyrken (apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare) gäller särskilda regler som du som arbetsgivare kan läsa om under respektive yrke. När det gäller övriga legitimationsyrken kan de som är icke legitimerade och har fått beslut om godkänt kunskapsprov anställas i ett visst antal månader under sin praktiska tjänstgöring. Det är du som arbetsgivare som avgör om du har kapacitet att ta emot en tjänstgörare med utgångspunkt i den bedömning av tjänstgörarens kompetens och lämplighet som ska göras. Under den praktiska tjänstgöringen ska verksamhetschefen och handledaren fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring.

För vissa yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Yrkestitlar är skyddade. Det betyder att enbart den som har legitimation får använda titeln. Det är straffbart att använda sig av en yrkestitel utan legitimation. I hälso- och sjukvården får man inte använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel om man inte har motsvarande legitimation.

Den som utbildar sig eller har en utbildning men ännu inte fått legitimation kan börja jobba i hälso- och sjukvården och tandvården. Hen får jobba utifrån sin kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation enligt lagar och föreskrifter.

För information om vilka uppgifter som är reglerade och kräver en viss legitimation kan du besöka Socialstyrelsens webbsida Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Utbildad utanför EU och EES

Praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov inte längre möjligt efter den 31 maj 2024

Möjligheten att göra praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov kommer att tas bort. Det innebär att den som vill påbörja en praktisk tjänstgöring efter den 31 maj 2024 måste vara godkänd på båda delarna av provet. Den som påbörjar en praktisk tjänstgöring senast den 31 maj 2024 får göra det även om det praktiska provet inte är godkänt.

Praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov för utbildade utanför EU/EES

Det är möjligt för personer som genomgår legitimationsprocessen i vissa yrken att göra praktisk tjänstgöring redan efter godkänt teoriprov. De yrken som denna möjlighet gäller för, är arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska och tandhygienist.

Observera att tjänstgöraren måste fullfölja även det praktiska kunskapsprovet med godkänt resultat innan legitimation kan beviljas.

En arbetsgivare som vill ta emot en person för praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov i de uppräknade yrkena ovan, bör meddela Socialstyrelsen detta innan den praktisk tjänstgöringen inleds. På Socialstyrelsens webbsida under respektive yrke, hittar du information om vad den praktiska tjänstgöringen ska innehålla. Du som arbetsgivare ska fylla i ett intyg, och bör läsa igenom detta intyg och informationen i början av intyget innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring. Där kan du se vilka saker ni förväntas gå igenom med praktikanten under tjänstgöringen.

När ni kommit överens om praktiskt tjänstgöring, bör du som arbetsgivare mejla följande uppgifter till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se:

  • Uppgifter om handledaren (namn, personnummer). Handledaren ska vara legitimerad i samma yrke som praktikanten ska praktisera i.
  • Uppgift om tidsperioden för den praktiska tjänstgöringen
  • Uppgift om i vilken verksamhet den praktiska tjänstgöringen ska ske.

Efter avslutad praktisk tjänstgöring, ska intyg skickas in till Socialstyrelsen. Tänk på att om handledarbyte sker under tidsperioden, så ska båda handledarna skriva under intyget.

Publicerat: