Legitimation

Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården.

Specialistkompetens

Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd.

Intyg

Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär.

Nya regler för specialiseringstjänstgöringen

Från 1 juli gäller nya regler för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Bastjänstgöring (BT) införs.

AT i Sverige efter medicinstudier i annat EU-land

Du som har läkarutbildning från ett EU- eller EES-land där det ingår AT, kan göra den tjänstgöringen i Sverige.

För arbetsgivare

Förutsättningarna för att anställa hälso- och sjukvårdspersonal kan vara olika beroende på yrke och utbildningsland.

Andra behörigheter

Om särskilda behörigheter för optiker, vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten barn och ungdom, och förskrivningsrätt.