Skyddad yrkestitel för undersköterska

Här kan du ansöka om skyddad yrkestitel för undersköterska.

Legitimation

Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården.

Specialistkompetens

Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd.

Utbildad inom EU/EES – inför din ansökan om legitimation

Läs mer om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Läkare med grundutbildning i Sverige och praktisk tjänstgöring i annat EU- eller EES-land

Om du vill jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Läkare är ett ensamrättsyrke och yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som h

Läkare med grundutbildning i annat EU- eller EES-land och AT i Sverige

Om du vill jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Läkare är ett ensamrättsyrke och yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som h

AT i Sverige efter medicinstudier i annat EU-land

Du som har läkarutbildning från ett EU- eller EES-land där det ingår AT, kan göra den tjänstgöringen i Sverige.

Du som är utbildad i Storbritannien

Du som har ett examensbevis från Storbritannien som har utfärdats före (och fram till och med) den 31 december 2020, har möjlighet att ansöka om legitimation so