Legitimation

Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Här hittar du aktuell information och svar på frågor.  

Du som är utbildad i Storbritannien

Du som har ett examensbevis från Storbritannien som har utfärdats före (och fram till och med) den 31 december 2020, har möjlighet att ansöka om legitimation so

Läkare med grundutbildning i Sverige och praktisk tjänstgöring i annat EU- eller EES-land

Om du vill jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Läkare är ett ensamrättsyrke och yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som h

Läkare med grundutbildning i annat EU- eller EES-land och AT i Sverige

Om du vill jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Läkare är ett ensamrättsyrke och yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som h

AT i Sverige efter medicinstudier i annat EU-land

Du som har läkarutbildning från ett EU- eller EES-land där det ingår AT, kan göra den tjänstgöringen i Sverige.

Specialistkompetens

Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd.

Intyg

Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär.

För arbetsgivare

Förutsättningarna för att anställa hälso- och sjukvårdspersonal kan vara olika beroende på yrke och utbildningsland. 

Andra behörigheter

Om särskilda behörigheter för optiker, vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten barn och ungdom, och förskrivningsrätt.

Nya regler för specialiseringstjänstgöringen

Från 1 juli 2021 gäller nya regler för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Bastjänstgöring (BT) införs.