Ansök om legitimation

Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården.

Specialistkompetens

Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd.

Intyg

Här kan du beställa ett intyg över din legitimation, digitalt eller på papper.

Andra behörigheter

Om särskilda behörigheter för optiker, vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten barn och ungdom, och förskrivningsrätt.

Ansök om AT i Sverige efter medicinstudier i annat EU-land

Du som har läkarutbildning från ett EU- eller EES-land där det ingår AT, kan göra den tjänstgöringen i Sverige.

För arbetsgivare

Förutsättningarna för att anställa hälso- och sjukvårdspersonal kan vara olika beroende på yrke och utbildningsland.