Du som är utbildad i Storbritannien

Du som har ett examensbevis från Storbritannien som har utfärdats före (och fram till och med) den 31 december 2020, har möjlighet att ansöka om legitimation som EU-utbildad.

Om du har ett examensbevis från Storbritannien som har utfärdats före den 1 januari 2021, så kan Socialstyrelsen pröva dig som har kvalifikationer från när Storbritannien fortfarande var ett medlemsland på samma grund som för andra medlemsstater. Det beror på ett tillägg i bilaga V till EU-direktiv 2005/36/EG.

Du som har examen före 1 januari 2021 och har ett beslut om granskning

Om du har ett brittiskt examensbevis som är utfärdat före 1 januari 2021 och har fått ett beslut om granskning från Socialstyrelsen, så ber vi dig att höra av dig till oss för vidare vägledning i ditt specifika ärende.

Vänligen notera att ditt beslut från Socialstyrelsen fortsatt är intakt och giltigt, men det finns nu möjlighet att pröva dina kvalifikationer ytterligare en väg.

Du som ansöker om legitimation för första gången

Du som planerar att ansöka om legitimation och har ett examensbevis från Storbritannien som är:

  • utfärdat före den 1 januari 2021 ska ansöka om legitimation som utbildad "inom EU eller EES". Välj ditt yrke först och sen var du har gått din grundutbildning.
  • utfärdat från och med och efter den 1 januari 2021 ska ansöka om legitimation som utbildad ”utanför EU och EES”. Välj ditt yrke först och sen var du har gått din grundutbildning.

Kontakta oss för mer information

För mer information om vår ändring av praxis eller vad det betyder för dig, vänligen kontakta Socialstyrelsen:

Telefon: 075-247 30 00

Telefontider: tisdag–fredag, 9–10

E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: