Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Om du är utbildad till socionom eller motsvarande utanför Sverige och ska jobba inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård behöver du i vissa fall ansöka om behörighet hos oss.

Om du är utbildad i Sverige

Du som är utbildad i Sverige kan inte ansöka om behörighet hos Socialstyrelsen. Det är upp till socialnämnden att bedöma att de som utför de arbetsuppgifter som är särskilt reglerade i socialtjänstlagen också har rätt utbildning. Du ska ha svensk socionomexamen eller en annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan. Regler om vad som kan vara en annan relevant examen för den som har svensk utbildning finns i 3 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:79) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Vem ska ansöka hos Socialstyrelsen?

Det gäller dig som ska jobba med

 • bedömning av om utredning ska inledas
 • utredning och bedömning av behovet om insatser eller andra åtgärder
 • uppföljning av beslutade insatser.

För att få jobba med detta behöver din utbildning vara jämförbar med den svenska socionomutbildningen. Du hittar mer information om vilka kunskaper som krävs för att få behörighet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:79) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Så här ansöker du

Du ansöker om behörighet genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med ett antal dokument. Vilka dokument som ska skickas in skiljer sig åt beroende på om du är utbildad inom eller utanför EU och EES.

När du ansöker, skicka med

 • ett personbevis som inte är äldre än tre månader, om du har svenskt personnummer, eller en kopia av ditt giltiga pass.

Skicka också med kopior, både på originalspråk och översatta, av

 • examensbevis
 • dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser du har gått, vad de har innehållit och hur långa de har varit
 • dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du har gått din utbildning.

Blankett för ansökan om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård (pdf)

Om du är utbildad inom EU och EES

Du som är utbildad inom EU och EES ska också skicka med kopior och översättningar av

 • ett intyg som inte är äldre än tre månader som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status (om du inte kan få det, skicka i stället ett utdrag ur landets straffregister)
 • ett intyg som visar din utbildningsnivå enligt artikel 11 i EU-direktiv 2005/36/EG.

Om varken ditt yrke eller din utbildning är reglerad i landet där du är utbildad, behöver du också visa att du har jobbat i ditt yrke under minst ett av de senaste tio åren i ett eller flera EU- eller EES-länder.

Om du är utbildad utanför EU och EES

Du som är utbildad utanför EU och EES ska också skicka med kopior av ett intyg eller betyg som visar att du har

 • språkkunskaper
 • kunskaper om svenska författningar.

Alla dokument ska vara på originalspråk och översatta

Alla dokument ska vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder.

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: