Läkare

Utbildad i Sverige

Regionerna får från den 1 mars 2020 fatta beslut om särskilt förordnande i vissa fall

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i en dom att Socialstyrelsen ska fatta beslut om särskilt förordnande i samtliga fall. 

Genom en lagändring kommer den ordning som gällde innan kammarrättens dom att återställas. Det innebär att regionerna från och med den 1 mars 2020 får fatta beslut om särskilt förordnande för icke legitimerade läkare att utöva läkaryrket i vissa fall.

I vilka fall som regionerna får fatta beslut om särskilt förordnande framgår av Socialstyrelsens föreskrifter. Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter. Du hittar dem längre ned på den här sidan. De har likvärdigt innehåll som de tidigare föreskrifterna om särskilt förordnande och innebär att regionerna exempelvis kan fatta beslut om särskilt förordnande för den som ska genomgå allmäntjänstgöring eller vikariera som underläkare efter avlagd läkarexamen, för den som har fått beslut om provtjänstgöring och för medicinstuderande efter termin nio. 

Här hittar du de nya föreskrifterna om särskilt förordnande (pdf)

Utbildad inom EU/EES

Studerande på läkarprogrammet vid fakultet inom EU/EES kan efter termin nio förordnas för anställning med vikariatsförordnande under handledning. Studenten måste ha fullgjort nionde terminen med godkända kurser och prov.

Studenten måste vara godkänd på kurser och prov inom det medicinska området som vikariatet avser. Som vårdgivare behöver du ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen (pdf).

Kompensationsåtgärder

Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd. Det innebär att personen ska genomföra praktisk tjänstgöring. Hur länge och inom vilka områden personen ska tjänstgöra framgår av beslutet från Socialstyrelsen. Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i.

Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf).

Utbildad utanför EU eller EES

Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf).

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: