Kontaktlinsbehörighet för optiker

Du som är legitimerad optiker behöver ha kontaktlinsbehörighet för att få jobba med och prova ut kontaktlinser. Hur du får behörighet skiljer sig åt beroende på var du är utbildad.

Om du är utbildad i Sverige

Du som har en optikerexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) behöver inte ansöka om kontaktlinsbehörighet utan får det automatiskt med ditt beslut när du ansöker om legitimation.

Om du är utbildad i Danmark, Finland eller Norge

Du som har utbildat dig till optiker i Danmark, Norge eller Finland och ansöker om svensk legitimation som optiker behöver inte skicka in någon särskild ansökningsblankett för kontaktlinsbehörighet. Du som har utbildning från något av dessa länder och redan är legitimerad optiker i Sverige utan kontaktlinsbehörighet kan ansöka om behörigheten på samma blankett som de som är utbildade utanför dessa länder.

Blankett för ansökan om kontaktlinsbehörighet för optiker (pdf)

Om du är utbildad i ett annat land inom EU och EES än Sverige, Danmark, Finland eller Norge

Du som har en utbildning till optiker i ett annat land inom EU och EES än Sverige, Danmark, Finland eller Norge behöver ansöka om kontaktlinsbehörig-het. Vi prövar då om din utbildning motsvarar vad som krävs för kontaktlins-behörighet i Sverige. Du kan ansöka om behörigheten samtidigt som du ansöker om legitimation.

Så här ansöker du

Du ansöker om kontaktlinsbehörighet genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med ett antal dokument. ett personbevis som inte är äldre än tre månader, om du har svenskt person-nummer, eller en kopia av ditt giltiga pass Skicka också med kopior, både på originalspråk och översatta, av ett intyg om avslutad utbildning, till exempel ett examensbevis dokument från skolan eller högskolan som beskriver din utbildning inom området, vilka kurser du har gått, vad de har innehållit och hur långa de har varit dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du har gått din utbildning.

Blankett för ansökan om kontaktlinsbehörighet för optiker (pdf)

Alla dokument ska vara på originalspråk och översatta

Alla dokument ska vara både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Översättningen kan göras i alla länder.

Om du är utbildad i ett land utanför EU och EES

Du som har en utbildning till optiker i ett land utanför EU och EES behöver ansöka om kontaktlinsbehörighet. Du ansöker när du har gått igenom och klarat stegen för legitimation och kontaktlinsbehörighet.

Så här ansöker du

Du ansöker om kontaktlinsbehörighet genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med: ett personbevis som inte är äldre än tre månader (beställ personbevis hos skatteverket) intyg i original från din praktiska tjänstgöring.

Blankett för ansökan om kontaktlinsbehörighet (pdf)

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: