Kontaktlinsbehörighet för optiker

Nya regler 1 januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 krävs det inte längre att du har kontaktlinsbehörighet för att du ska få jobba med och prova ut kontaktlinser. Det är arbetsgivaren som avgör om du har den kompetens som krävs för att få jobba med och prova ut kontaktlinser. Du kan läsa mer om vem som får göra vad inom hälso- och sjukvården.

Det här innebär att du som är:

Utbildad i Sverige inte får kontaktlinsbehörighet, och inte heller bevis om det, när du får legitimation som optiker.

Utbildad utanför Sverige inte behöver ansöka om kontaktlinsbehörighet.

Tidigare behövde du ha kontaktlinsbehörighet och ett bevis om kontaktlinsbehörighet från oss för att få jobba med och prova ut kontaktlinser.

Publicerat: