Behandling av personuppgifter

När du skickar in en ansökan om legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården registrerar vi dina personuppgifter i vårt ärendehanteringssystem. Det gör vi för att vi ska kunna hantera din ansökan och kontakta dig.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa, till exempel namn, personnummer, bilder, postadress och e-postadress.

Uppgifter om legitimation läggs även in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal enligt förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna i registret uppdateras automatiskt mot folkbokföringsregistret. Socialstyrelsen är skyldig att föra ett aktuellt register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Endast om din legitimation återkallas avregistreras du från registret

Det du skickar till oss blir en allmän handling

Din ansökan blir en allmän handling när den kommer in till oss. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Du har rätt att begära registerutdrag

Vill du veta vad som finns registrerat om dig själv i våra register? Med rimliga intervall har du rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter, genom att begära ett registerutdrag.

Har du frågor?

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor kan du vända dig till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen har även ett dataskyddsombud, som du når via dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

Du kan läsa mer om hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter här.

Publicerat: