För arbetsgivare

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal behöver tänka på att det kan vara olika förutsättningar för anställning beroende på yrke och utbildningsland. För ensamrättsyrken (apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare) gäller särskilda regler som du som arbetsgivare kan läsa om under respektive yrke. När det gäller övriga legitimationsyrken kan de som är icke legitimerade och har fått beslut om godkänt kunskapsprov anställas i ett visst antal månader under sin praktiska tjänstgöring. Det är du som arbetsgivare som avgör om du har kapacitet att ta emot en tjänstgörare med utgångspunkt i den bedömning av tjänstgörarens kompetens och lämplighet som ska göras. Under den praktiska tjänstgöringen ska verksamhetschefen och handledaren fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring.

Apotekare

Information för arbetsgivare om anställning av apotekare.

Barnmorska

Information för arbetsgivare om anställning av barnmorska.

Läkare

Information för arbetsgivare om anställning av läkare.

Psykolog

Information för arbetsgivare om anställning av psykolog.

Receptarie

Information för arbetsgivare om anställning av receptarie.

Tandläkare

Information för arbetsgivare om anställning av tandläkare.

Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Här hittar du som är arbetsgivare aktuell information och svar på frågor. 

Övriga legitimationsyrken

Information om anställning av övriga legitimationsyrken.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården

Här hittar du några av de arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården som det ofta uppstår frågor om när det gäller ansvarsfördelning

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)

I HOSP kontrollerar du din anställdes behörighet eller legitimation.