Ansök om bevis om specialistkompetens

Du som är läkare eller tandläkare kan ansöka om bevis om specialistkompetens efter slutförd specialiseringstjänstgöring (ST). Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska. Ansökan ser olika ut beroende på yrke och var du är utbildad.

Välj ditt yrke

Vi slutar att underteckna intyg och bevis

Från och med den 1 juli 2021 slutar Socialstyrelsen att underteckna specialistkompetensbevis för läkare och tandläkare. Vi kommer inte heller att underteckna de nya intygen om godkänd bastjänstgöring (BT).

Finns inte ditt yrke med i listan?

Då är det ett yrke som saknar specialistinriktning i Sverige.