Ansök om bevis om specialistkompetens

Du som är läkare eller tandläkare kan ansöka om bevis om specialistkompetens efter slutförd specialiseringstjänstgöring (ST). Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska. Ansökan ser olika ut beroende på yrke och var du är utbildad.

Välj ditt yrke

Finns inte ditt yrke med i listan?

Då är det ett yrke som saknar specialistinriktning i Sverige.