Undersköterska – förberedelser inför att undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man från det datumet kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Det går att ansöka tidigast den 1 juli 2023.

Övergångsregler för den som har en tillsvidareanställning den 1 juli 2023

Den som har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla omfattas av en övergångsregel som gör att hen får fortsätta använda sin titel i tio år (till och med den 30 juni 2033) utan bevis.  

Enbart personal som får använda titeln undersköterska får vara fast omsorgskontakt

Från och med den 1 juli 2023 gäller också att enbart personal som har ett bevis om skyddad yrkestitel eller som får använda titeln undersköterska enligt övergångsregeln får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Socialstyrelsen har tagit fram ett vägledningsmaterial för att stödja kommuner och utförare i implementeringen av de nya bestämmelserna om fast omsorgskontakt.

Läs mer om fast omsorgskontakt och ta del av vägledningen på Kunskapsguiden

Hur kan arbetsgivare och chefer förbereda sig?

De här förändringarna kommer att påverka både enskilda medarbetare och arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamheter. Därför har vi tagit fram information som kan hjälpa arbetsgivare och personal som berörs av lagändringen att förbereda sig.

Den som vill ansöka om skyddad yrkestitel kan göra det tidigast 1 juli 2023.

Som arbetsgivare och chef kan du dock förbereda dig på flera sätt:

 • Prata med dina medarbetare om förändringarna
  • om vad det innebär för var och en och vilka krav som gäller
  • om hur en medarbetare som ska ansöka om skyddad yrkestitel kan förbereda sig
  • om att utlandsutbildade har en särskild ingång i den digitala ansökningstjänsten
  • om vilka medarbetare som har störst behov av att ansöka tidigt.

  Ta hjälp av APT-materialet längst ner på sidan. Utse också gärna en medarbetare som kan stötta kollegor som behöver hjälp med sin ansökan.

 • Tänk igenom hur förändringarna kan påverka din verksamhet, till exempel:
  • Vilka medarbetare kan fortsätta kalla sig undersköterska utan att ha ett bevis om skyddad yrkestitel?
  • Vilken titel ska medarbetare som inte får kalla sig undersköterska från och med 1 juli 2023, använda i din verksamhet?
  • Hur påverkas bemanningen inför sommaren när titeln undersköterska inte kan användas som tidigare?
  • Vilka medarbetare kan vara fast omsorgskontakt inom hemtjänsten, när endast personer som får använda titeln undersköterska får vara det från och med 1 juli 2023?

Frågor och svar om skyddad yrkestitel för arbetsgivare

Kommer det att finnas ett register över undersköterskor som har fått bevis?

Ja, alla personer som får ett bevis om skyddad yrkestitel kommer att finnas med i det så kallade HOSP-registret hos Socialstyrelsen.

För att se om en person har rätt att använda yrkestiteln undersköterska kan du som arbetsgivare enkelt kontrollera detta om hen har fått ett bevis om skyddad yrkestitel genom att mejla till HOSP@socialstyrelsen.se.

Den som är tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 får använda titeln undersköterska till och med den 30 juni 2033 utan att ha fått ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, men kommer då inte att finnas med i HOSP-registret.

Vad händer om någon av mina medarbetare får avslag på sin ansökan?

Om medarbetaren var tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 får hen fortsätta att använda den till och med den 30 juni 2033. Hen får också vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Om medarbetaren inte var tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 får hen inte använda titeln eller vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten utan ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Hen kan dock fortsätta arbeta inom vård och omsorg, men med en annan yrkestitel som inte kan förväxlas med undersköterska.

Vad ska nyexaminerade anställas som i sommar? Vilka andra titlar kan man använda?

Vilken titel en nyexaminerad kan använda beror på om hen anställs senast den 1 juli 2023 eller efter det datumet.

 • En nyexaminerad som blir tillsvidareanställd med titeln undersköterska senast den 1 juli, får fortsätta använda titeln i tio år, utan att ha ett bevis om skyddad yrkestitel. Kom ihåg att en provanställning inte är en tillsvidareanställning, även om den skulle övergå till det efter provanställningens slut.
 • En nyexaminerad som anställs efter den 1 juli, får inte använda titeln undersköterska, eller en titel som kan förväxlas med den, förrän hen har ansökt om och fått ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Vad hen ska kallas i stället, i väntan på ett bevis, är en fråga för arbetsgivaren och arbetstagaren att bestämma. Det är viktigt att komma ihåg att hen ändå kan arbeta inom vård och omsorg, fast utan titeln undersköterska. Dock inte som fast omsorgskontakt.

Reglerna om skyddad yrkestitel gäller från och med 1 juli. Ansökan om skyddad yrkestitel kan göras tidigast 1 juli 2023 på legitimation.socialstyrelsen.se

Måste vi använda titeln undersköterska till all personal som har fått ett bevis om skyddad yrkestitel?

Vilken titel som en person ska ha är en fråga för arbetsgivare och arbetstagare. Bara för att en person har fått ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska, behöver hen inte använda titeln. Inom många verksamheter, till exempel inom funktionshinderomsorgen, används andra titlar än undersköterska.

Vad ska vi kalla personal som inte längre får använda titeln undersköterska?

Det är en fråga för arbetsgivare och arbetstagare att bestämma vad de ska kallas. De kan fortsätta arbeta inom vård och omsorg men de får inte använda titeln undersköterska eller en titel som kan förväxlas med den.

Får läkar- och sjuksköterskestudenter jobba som undersköterska i sommar?

Du som är läkar- eller sjuksköterskestudent kan jobba i vård och omsorg som tidigare, men inte med titeln undersköterska, eftersom den är skyddad från 1 juli. En del av läkar- eller sjuksköterskeutbildningen räcker inte för att få ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska.

Kan en visstidsanställd medarbetare som har titeln undersköterska och är fast omsorgskontakt fortsätta att vara det från 1 juli?

Nej. Från 1 juli 2023 får bara den som har rätt att använda yrkestiteln undersköterska vara fast omsorgskontakt. För att ha rätt att använda titeln undersköterska, måste man vara tillsvidareanställd den 1 juli 2023 med titeln undersköterska eller ha fått ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Den som är visstidsanställd måste ansöka om bevis om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen, för att få använda titeln. Det går tidigast att ansöka 1 juli 2023.

Det innebär att det kan finnas medarbetare som inte kan arbeta som fast omsorgskontakt från 1 juli, innan de har fått sitt bevis om skyddad yrkestitel.

Läs mer om övergångsreglerna och vilka som kan fortsätta använda titeln undersköterska utan att göra en ansökan, på legitimation.socialstyrelsen.se.

 

 

Webbinarium

I slutet av maj publicerar vi inspelningen av det webbinarium om skyddad yrkestitel för undersköterskor som hölls den 16 maj. Mötet handlade bland annat om de krav som ställs för att få ett bevis om skyddad yrkestitel, och vad det innebär för dina medarbetare.

Material för att informera på arbetsplatsen

Skyddad yrkestitel för undersköterskor 2023 – APT-material (ppt)

Skyddad yrkestitel för undersköterskor 2023 – talarmanus till APT-material

 

Skyddad yrkestitel för undersköterskor 2023 – A3-affisch som kan sättas upp i fikarum och liknande

Skyddad yrkestitel för undersköterskor 2023 – A4-flyer som kan delas ut till medarbetare

Publicerat: