Undersköterska – förberedelser inför att undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man från det datumet kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Det går att ansöka tidigast den 1 juli 2023.

Övergångsregler för den som har en tillsvidareanställning den 1 juli 2023

Den som har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla omfattas av en övergångsregel som gör att hen får fortsätta använda sin titel i tio år (till och med den 30 juni 2033) utan bevis.  

Enbart personal som får använda titeln undersköterska får vara fast omsorgskontakt

Från och med den 1 juli 2023 gäller också att enbart personal som har ett bevis om skyddad yrkestitel eller som får använda titeln undersköterska enligt övergångsregeln får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Hur kan arbetsgivare och chefer förbereda sig?

De här förändringarna kommer att påverka både enskilda medarbetare och arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamheter. Därför har vi tagit fram information som kan hjälpa arbetsgivare och personal som berörs av lagändringen att förbereda sig.

Den som vill ansöka om skyddad yrkestitel kan göra det tidigast 1 juli 2023.

Som arbetsgivare och chef kan du dock förbereda dig på flera sätt:

 • Prata med dina medarbetare om förändringarna
  • om vad det innebär för var och en
  • om hur en medarbetare som ska ansöka om skyddad yrkestitel kan förbereda sig.
 • Tänk igenom hur förändringarna kan påverka din verksamhet, till exempel:
  • Vilka medarbetare kan fortsätta kalla sig undersköterska utan att ha ett bevis om skyddad yrkestitel?
  • Vilken titel ska medarbetare som inte får kalla sig undersköterska från och med 1 juli 2023, använda i din verksamhet?
  • Hur påverkas bemanningen inför sommaren när titeln undersköterska inte kan användas som tidigare?
  • Vilka medarbetare kan vara fast omsorgskontakt inom hemtjänsten, när endast personer som får använda titeln undersköterska får vara det från och med 1 juli 2023?

På den här sidan kan du och dina medarbetare få svar på vanliga frågor om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) information till arbetsgivare om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Material för att informera på arbetsplatsen

Affisch som kan sättas upp i fikarum och liknande

Flyers som kan delas ut till medarbetare

 

 

 

 

 

Publicerat: