Information om skyddad yrkestitel för undersköterskor

På den här sidan samlar vi information och svar på frågor som rör skyddad yrkestitel.

Här ansöker du om skyddad yrkestitel!

Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Den som hade en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli, får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan bevis. Det gäller oavsett om du är utbildad i eller utanför Sverige. 

Krav för att få skyddad yrkestitel

Vad gäller för mig som påbörjade min utbildning före 1994?

Om du påbörjade din utbildning före 1994, så hade den sannolikt inte gymnasiepoäng.

Om du inte har gymnasiepoäng på ditt betyg, och vill få ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska, så gäller det här:

Du ska ha gått någon av dessa utbildningar

 • Vårdlinjen eller Omvårdnadslinjen med huvudinriktningen på vård och omsorg
 • Social servicelinje
 • en annan utbildning på gymnasienivå som motsvarar någon av de ovanstående utbildningarna.

Du behöver också ha godkända betyg i

 • de vård- och omsorgsämnen som ingick i den utbildning som du läste
 • svenska, eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Vad gäller för mig som påbörjade min utbildning 1994 eller senare (fram till 1 juli 2023)?

Om du påbörjade du din utbildning 1994 eller senare (fram till 1 juli 2023), så hade den sannolikt gymnasiepoäng. 

Om du har gymnasiepoäng på ditt betyg, och vill få ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska, så gäller det här:

Du ska ha godkända betyg som omfattar minst

 • 1 240 gymnasiepoäng i ämnen eller kurser med inriktning mot vård och omsorg
 • 80 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk.

Jag har en kombination av olika utbildningar. Vad gäller för mig?

Det går att få ett bevis om skyddad yrkestitel genom att kombinera olika utbildningar.

Om du har en kombination av olika utbildningar med gymnasiepoäng (till exempel från både gymnasiet och komvux), så kan du lägga ihop poängen. Det behöver vara godkända betyg som omfattar minst

 • 1 240 gymnasiepoäng i ämnen eller kurser med inriktning mot vård och omsorg
 • 80 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk.

Om du har en kombination av olika utbildningar där du antingen inte har haft gymnasiepoäng alls, eller bara delvis, så gör Socialstyrelsen en bedömning om din utbildning som helhet motsvarar de betygskrav som gäller för att få ett bevis.

Skicka med alla betyg och intyg om andra meriter som du kan tänka dig är relevanta, när du ansöker. Då kan vi göra en samlad bedömning av din utbildning och övriga meriter, och avgöra om du uppfyller kraven för att få ett bevis om skyddad yrkestitel.

Jag har inte alla betyg som krävs, kan jag ändå få en skyddad yrkestitel för att jag har arbetslivserfarenhet eller andra meriter?

Även om dina betyg inte räcker så kan de tillsammans med din arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg och andra meriter, vara tillräckligt för att du ska nå upp till kraven och få ett bevis om skyddad yrkestitel. Men du kan inte sakna hur mycket betyg som helst.

Skicka med alla betyg och intyg om andra meriter som du kan tänka dig är relevanta, när du ansöker. Då kan vi göra en samlad bedömning av din utbildning och övriga meriter, och avgöra om du uppfyller kraven för att få ett bevis om skyddad yrkestitel. Vi tittar på varje ansökan individuellt, så du måste ansöka för att vi ska kunna göra en bedömning i just ditt fall.

Det här gäller inte dig som påbörjar din vård- och omsorgsutbildning efter den 1 juli 2023.

Vad gäller för mig som är utbildad till undersköterska utanför Sverige?

Den som är utbildad utanför Sverige kan ansöka om ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska med sin utländska utbildning. Det kan antingen vara en utbildning till undersköterska eller sjuksköterska.

När du ansöker jämför vi din utbildning med den svenska utbildningen och kollar att den inte skiljer sig för mycket från den. Du behöver också kunna svenska, danska eller norska. Du kan till exempel be din arbetsgivare att intyga dina språkkunskaper. Om du är utbildad utanför EU, EES och Schweiz så behöver du också göra praktisk tjänstgöring i vården eller omsorgen innan du kan få ett bevis om skyddad yrkestitel.

Vad gäller för praktisk tjänstgöring för utbildade utanför EU/EES?

Du som är utbildad utanför EU och EES ska göra praktisk tjänstgöring innan du kan få skyddad yrkestitel som undersköterska. Den praktiska tjänstgöringen görs i en verksamhet inom svensk hälso- och sjukvård, socialtjänst eller hemsjukvård.

 • Om du har arbetat som undersköterska i Sverige i minst ett år behöver du inte göra någon praktisk tjänstgöring.
 • Om du inte har arbetat som undersköterska i Sverige i minst ett år kan vi besluta om att du behöver göra praktisk tjänstgöring i 6 månader.
 • Om du har arbetat som undersköterska i Sverige i minst 3 månader, kan vi i vissa fall besluta om 3 månaders praktisk tjänstgöring.

Du kan endast göra din praktiska tjänstgöring efter att du har fått ett beslut om det från Socialstyrelsen.

Så här gör du

 1. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din praktiska tjänstgöring.
 2. När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring. I blankettens inledning finns fördjupad information till både praktikant och till arbetsgivare. Denna information bör läsas av både dig som praktikant och din arbetsgivare innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring.
 3. Mejla intyget till oss tillsammans med din ansökan om skyddad yrkestitel.

Intyg om praktisk tjänstgöring

Vad gäller för mig som enbart har högre utbildning inom vård och omsorg?

 • Har du en svensk legitimationsgrundande sjuksköterskeutbildning kan du få ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska. Det gäller även dig som har en äldre sjuksköterskeutbildning. Är du utbildad till sjuksköterska utanför Sverige kan du också ansöka om skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen väntar dock på att reglerna för utlandsutbildade ska bli klara.
 • Är du sjuksköterskestudent och därmed inte läst klart hela din utbildning, räcker inte det för att du ska kunna få en skyddad yrkestitel som undersköterska.
 • Utbildning till specialistundersköterska är inte tillräckligt för att du ska få en skyddad yrkestitel. Du måste ha en utbildning på gymnasienivå med inriktning mot vård och omsorg som grund, men din specialistutbildning kan räknas som en merit om dina gymnasiebetyg inte når upp till betygskraven.
 • Är du utbildad läkare eller är läkarstuderande räcker inte den utbildningen för att du ska få en skyddad yrkestitel som undersköterska.

Observera:

 • Även om du inte får använda titeln undersköterska kan du arbeta inom vård och omsorg, men utan den titeln eller någon annan titel som kan förväxlas med titeln undersköterska.
 • Om du är tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 omfattas du av övergångsreglerna som innebär att du kan fortsätta att använda titeln undersköterska i tio år utan bevis om skyddad yrkestitel.

Måste jag ha godkända betyg i samhällskunskap?

Det beror på. Om du har påbörjat din utbildning före den 1 juli 2023, så finns det inga krav på att du ska ha godkända betyg i samhällskunskap.

Om du däremot påbörjar din utbildning efter den 30 juni 2023, så måste du ha godkända betyg som omfattar minst 50 gymnasiepoäng i samhällskunskap.

Jag påbörjar min utbildning efter 1 juli 2023, när lagen började gälla. Vad gäller för mig?

Om du påbörjar din utbildning med inriktning mot vård och omsorg den 1 juli 2023 eller senare, ska du ha godkända betyg som omfattar minst

 • 1 350 gymnasiepoäng i ämnen, kurser eller från gymnasie- eller komvuxarbete med inriktning mot vård och omsorg
 • 100 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk
 • 50 gymnasiepoäng i samhällskunskap.

Så ansöker du

Hur kan jag förbereda mig inför ansökan?

 • Se till att du har dina betyg och andra intyg från den vård- och omsorgsutbildning som du har gått. Om du inte har kvar dina betyg, så kan du kontakta den skola där du gick och be dem skicka betygen till dig. 
 • Det går enklast och snabbast att ansöka via webben men då måste du ha dina betyg i digitalt format. Om du bara har dina betyg i pappersformat, så kan du skanna in dem eller ta en bild med mobilen och spara som pdf, jpg, jpeg, doc, docx eller txt.

Jag har inte kvar betygen från när jag gick min vård- och omsorgsutbildning. Vad gör jag?

Har du inte kvar dina betyg, kan du kontakta skolan där du gick din utbildning och be dem skicka betygen till dig. Om skolan inte har kvar dina betyg, kan du kontakta kommunarkivet eller stadsarkivet i din kommun. Det kan se olika ut i kommunerna, men Stockholms stadsarkiv har till exempel en särskild sida för att beställa kopior av betyg Beställ kopia på betyg – Stadsarkivet

Om din skola drevs av regionen (eller landstinget som det hette då), kan du höra med regionarkivet.

Jag är osäker på vilka dokument jag ska skicka in. Hur gör jag rätt?

Skicka in alla betyg och intyg om andra meriter som du kan tänka dig är relevanta, när du ansöker. Då kan vi göra en samlad bedömning av din utbildning och övriga meriter, och avgöra om du uppfyller kraven för att få ett bevis om skyddad yrkestitel.

Om några intyg eller uppgifter saknas för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning kan vi ta kontakt med dig och begära en komplettering. Det kan dock innebära att handläggningstiden blir längre.

Kostar det något att ansöka om titeln?

Ja, regeringen har bestämt att ansökningsavgiften ska vara 320 kronor. Om du får avslag på ansökan kommer du inte att få tillbaka avgiften.

Den som ansöker om legitimation eller ett bevis om skyddad yrkestitel för ett yrke som är reglerat, måste alltid betala en avgift. Det gäller till exempel yrken som läkare, lärare och optiker.

För reglerade yrken inom hälso- och sjukvården och omsorgen varierar avgiften mellan 320 och 2 900 kronor. Vilken avgift som ska gälla för ett yrke bestäms av regeringen. För bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska har regeringen bestämt att den lägsta avgiften, 320 kronor, ska gälla. Avgiften tas ut för att täcka en del av Socialstyrelsens kostnader för handläggning av ansökan.

Efter ansökan

Jag har fått en begäran om komplettering med ett tjänstgöringsintyg från min arbetsgivare – hur gör jag?

Om du har ansökt om skyddad yrkestitel, men inte har tillräckliga betyg och intyg för att bli godkänd, så skickar vi en begäran om komplettering. Om du har tillräcklig arbetslivserfarenhet, som undersköterska eller inom ett närliggande yrke, så kan det kompensera för att du inte har tillräckliga betyg. Det är din arbetsgivare som ska fylla i tjänstgöringsintyget. Din arbetsgivare kan använda Socialstyrelsens mall för tjänstgöringsintyg som finns på webbsidan för arbetsgivare.

 

 

Hur lång tid tar det att få beslut?

I dagsläget kan vi tyvärr inte ge besked om hur lång tid det tar att få ditt beslut. Våra handläggare jobbar intensivt med ansökningarna och varje ärende måste granskas noggrant. Det ligger i vårt uppdrag att processen är rättssäker och att vi gör en likvärdig bedömning av alla ansökningar.

Vi hanterar ansökningarna i turordning – vi beviljar inte förtur och ger inte förhandsbesked.

Ärendena kan ta olika lång tid att handlägga, bland annat beroende på vilka handlingar som ska granskas. Det är därför också möjligt att någon som ansökte om skyddad yrkestitel efter dig (även samma dag) får sitt bevis före. Om vi saknar något i ditt ärende, kontaktar vi dig och ber om komplettering. Socialstyrelsen arbetar för att handläggningen av ansökningarna ska vara så snabb, smidig och effektiv som möjligt. Vi är ett 70-tal personer som tar hand om ansökningarna och svarar på frågor. Givet den stora mängden ansökningar som inkommit på kort tid så kommer väntetiden vara längre än önskat ett tag framöver.

Hur får jag mitt beslut från Socialstyrelsen?

Ansökan via e-tjänst

Om du har ansökt via e-tjänst, så är det där du får ditt beslut. Du får ett meddelande när beslutet finns att läsa i e-tjänsten. Du som har fått ansökan godkänd, får också beviset om skyddad yrkestitel via e-tjänsten. Om du vill spara beviset måste du ladda ner det. Kom ihåg att göra det inom 90 dagar, eftersom ditt konto i e-tjänsten raderas därefter.

Observera att du som har fått beslut om rätt att använda den skyddade yrkestiteln, finns registrerad i HOSP-registret (Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal). Oavsett om du har laddat ner ditt bevis eller inte, så är det registreringen i HOSP-registret som är det viktiga. Det är där arbetsgivare kan kontrollera att den som till exempel söker ett jobb har rätt att använda titeln undersköterska.

Ansökan via webbformulär

Om du har ansökt via webbformulär eller ansökningsblankett, så får du beslutet via mejl i första hand. Vi kommer att skicka ut mejl som innehåller länk, ett så kallat säkert mejl. Länken är aktiv i 30 dagar.

Observera att du som fått beslut om rätt att använda den skyddade yrkestiteln, finns registrerad i HOSP-registret (Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal). Oavsett om du har laddat ner ditt bevis eller inte, så är det registreringen i HOSP-registret som är det viktiga. Det är där arbetsgivare kan kontrollera att den som till exempel söker ett jobb har rätt att använda titeln undersköterska.

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Vad händer om jag får avslag på min ansökan?

Du behöver visa att du har rätt kompetens för att få bevis om skyddad yrkestitel. Om du får avslag på din ansökan, så innebär det att du inte har visat att du uppfyller de kompetenskrav som gäller. Du får också en motivering av vårt beslut.

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom 3 veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan: ”Till Förvaltningsrätten”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du begär.
 • Skicka skrivelsen till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Om jag får avslag – kan jag ansöka igen?

Ja. Men om du har fått avslag, så innebär det att vi har bedömt att du inte har tillräckliga underlag för att få bevis om skyddad yrkestitel. Du kan behöva komplettera din utbildning eller validera för prövning av betyg. Du kan till exempel kontakta den kommunala vuxenutbildningen i din kommun för att ta reda på vilka möjligheter som kan finnas för dig.  Om du skickar in en ny ansökan måste du betala en ny ansökningsavgift.

Vad är skyddad yrkestitel för undersköterskor?

Vad är skillnaden för en undersköterska med skyddad yrkestitel?

Om du har skyddad yrkestitel:

 • Du får använda titeln undersköterska.
 • Du får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Om du inte har skyddad yrkestitel:

 • Du får arbeta inom vård och omsorg, men inte använda titeln undersköterska.
 • Du får inte vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.
 • Du får inte använda en yrkestitel som kan förväxlas med yrkestiteln undersköterska.

Vad betyder det för mig som var undersköterska den 1 juli 2023, när lagen började gälla?

 • Om du hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan du fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Det gäller också för dig som är tillsvidareanställd med en titel som innehåller undersköterska, som till exempel specialistundersköterska. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats eller anställningsform (till exempel blir timanställd) efter den 1 juli.

  Om du behöver bevisa för en ny arbetsgivare att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023, så kan du be din dåvarande arbetsgivare om ett intyg som styrker dessa uppgifter. Efter 10 år behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska. Du behöver ha fått beviset senast den 30 juni 2033 om du vill använda titeln utan avbrott.

  Övergångsbestämmelserna finns i patientsäkerhetslagen.

 • Om du inte hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska, måste du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få fortsätta använda titeln efter den 30 juni 2023. Har du inget bevis om skyddad yrkestitel kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska, eller en titel som kan förväxlas med titeln undersköterska. Om du ändå gör det kan du straffas med böter. Du kan inte heller vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Ska jag ansöka om bevis om skyddad yrkestitel?

 • Jag går i pension om några år, behöver jag ansöka?
 • Jag hade en fast anställning med titeln undersköterska den 1 juli 2023, behöver jag ansöka?

Det beror på. Men om du vill använda titeln undersköterska efter den 1 juli 2023  behöver du ansöka förr eller senare.

Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023 kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Efter det behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln. Du behöver ansöka i tid, så att du har fått beviset senast den 1 juli 2033, om du vill använda titeln utan avbrott. 

Vad ska jag använda för titel om jag inte längre får använda titeln undersköterska?

Det är en fråga för arbetsgivare och arbetstagare att bestämma vad du ska kallas. Du kan fortsätta arbeta inom vård och omsorg men du får inte använda titeln undersköterska eller en titel som kan förväxlas med den.

Jag hade en provanställning den 1 juli. Vad gäller för mig?

En provanställning räknas inte som en tillsvidareanställning, även om den skulle övergå till det efter provanställningens slut. Därför behöver du ett bevis om skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Du får naturligtvis försätta att arbeta inom vården och omsorgen, men använda en annan titel än undersköterska till dess att du har ett bevis. Det är endast den som hade en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli som får använda titeln utan bevis i 10 år.

Vad är det för skillnad på bevis om skyddad yrkestitel och yrkeslegitimation?

Skyddad yrkestitel är inte samma sak som legitimation.

Skyddad yrkestitel

För bevis om skyddad yrkestitel krävs det att du har en viss utbildning eller har fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Rätten att använda yrkestiteln kan inte begränsas eller återkallas förutom i mycket speciella fall, till exempel om den sökande har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Legitimation

För legitimationsyrken i hälso- och sjukvården krävs både kompetens och lämplighet.

Det innebär följande:

 • Det behövs en viss utbildning, och i vissa fall en praktisk tjänstgöring.
 • Legitimation kan inte ges till en person som till exempel är uppenbart olämplig eller som har begått ett allvarligt brott som påverkar förtroendet för hen som hälso- och sjukvårdspersonal.

En legitimerad yrkesutövare kan få en prövotid på tre år om hen exempelvis är oskicklig eller kan få sin legitimation återkallad om hen är grovt oskicklig.

Varför införs skyddad yrkestitel?

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Riksdagen har därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel.

Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

Frågor och svar på instalive och på film

Information till arbetsgivare

För dig som är arbetsgivare finns särskild information om sådant som du behöver tänka på.

Där finns också stödmaterial som du kan använda när du pratar med din personal om den skyddade yrkestiteln för undersköterskor.

För arbetsgivare – skyddad yrkestitel undersköterska

Har du frågor om den nya skyddade yrkestiteln undersköterska?

Om du inte fått svar på din fråga i informationen på den här webbsidan, kan du kontakta upplysningstjänsten:

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdag och torsdag, klockan 9–11
E-post: fragoromUSK@socialstyrelsen.se

Publicerat: