Filmer med frågor och svar om skyddad yrkestitel

Här finns sex filmer med frågor och svar om skyddad yrkestitel för undersköterska. Filmerna finns även i syntolkade versioner.

1. Tema – övergångsregler – det här gäller från 1 juli

Du som är fast anställd undersköterska den 1 juli 2023 omfattas av en övergångsregel. Den innebär att du kan fortsätta använda titeln undersköterska i tio år, utan att ha ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.

Syntolkad version av tema – övergångsregler – det här gäller från 1 juli

2. Tema – övergångsregler – jobbyte

Du som omfattas av övergångsregeln och kan använda titeln utan bevis i 10 år, kan göra det även om du byter jobb efter den 1 juli. Du får också tips på hur du kan visa för en ny arbetsgivare att du var fast anställd som undersköterska den 1 juli 2023.

Syntolkad version av tema – övergångsregler – jobbyte

3. Tema – krav för att få en skyddad yrkestitel

För att få ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen, måste du uppfylla vissa utbildningskrav. Om du inte når upp till betygskraven helt och hållet, kan arbetslivserfarenhet och andra meriter väga upp.

Syntolkad version av tema – krav för att få en skyddad yrkestitel

4. Tema – utlandsutbildade

Du som har gått en vård- och omsorgsutbildning utanför Sverige kan ansöka om bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska hos Socialstyrelsen. Men det finns vissa krav. Mer om det får du veta i den här filmen.

Syntolkad version av tema – utlandsutbildade

5. Tema – nyexaminerade och studenter

Om du får fast anställning som undersköterska senast den 1 juli omfattas du av en övergångsregel. Den innebär att du får använda titeln undersköterska i tio år utan bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Men kom ihåg att provanställning inte är en fast anställning.

Syntolkad version av tema – nyexaminerade och studenter

6. Tema – sjuksköterske- och läkarstudenter

Om du är läkar- eller sjuksköterskestudent kan du jobba extra inom vård och omsorg. Men du får inte använda titeln undersköterska, eftersom den är skyddad från och med 1 juli.

Syntolkad version av tema – sjuksköterske- och läkarstudenter

Publicerat: