Tillgänglighetsredogörelse för legitimation.socialstyrelsen.se

Här beskriver vi hur tillgänglig legitimation.socialstyrelsen.se är, vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Legitimation.socialstyrelsen.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från legitimation.socialstyrelsen.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan kontakta oss via e-post på alternativaformat@socialstyrelsen.se. Svarstiden är normalt en vardag.

Du kan också kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Undantag i tillgänglighetsredogörelsen

De här är de brister i tillgänglighet på legitimation.socialstyrelsen.se som vi känner till i dag:

Tredjepartstjänster

Under inloggnings- och betalningsflöden förflyttas användaren mellan en stor mängd olika domännamn och sidor med helt olika layout och formuleringar. Det är en kognitiv belastning och en inkonsekvens. Eftersom det är en tredjepartstjänst kan Socialstyrelsen inte styra över det webbinnehållet, men vi har skickat kommentarer om problemet till de berörda tredjeparterna.

PDF:er som genereras av ärendesystemet DHS

Socialstyrelsens ärendesystem DHS genererar i vissa fall PDF:er med automatik, och dessa PDF:er följer inte regler för tillgänglighet. Eftersom DHS-systemet används av hela Socialstyrelsen har vi gett i uppdrag till förvaltarna av det systemet att lösa det problemet. Vi beräknar att detta kommer att åtgärdas under 2023.

Interaktion i webbformulär

Vissa ansökningar går att göra genom att fylla i ett webbformulär. Så länge användaren inte har fyllt i alla uppgifter i webbformuläret, så förblir ”gå vidare-knappen” inaktiv och det går inte att klicka sig vidare. I det läget saknas det tydlig information till användaren om vilka uppgifter som saknas. Problemet har lämnats över till förvaltarna av webbplatsen. Vi beräknar att detta kommer att åtgärdas under våren 2023.

Information om utloggning

När en användare loggar in i e-tjänsten avslutas sessionen automatiskt om användaren är inaktiv i 20 minuter. Användaren får då inte tillräcklig information om att de håller på att bli utloggade och har heller inte möjlighet att fortsätta vara inloggade om de skulle vilja det. Problemet har lämnats över till förvaltarna av webbplatsen. Vi beräknar att detta kommer att åtgärdas under våren 2023.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har granskat legitimation.socialstyrelsen.se med hjälp av en oberoende aktör. Vi har också gjort en självskattning, intern test, av tillgängligheten.

Senaste bedömningen gjordes under september 2020.

Webbplatsen publicerades i juni 2020.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2022-06-28

Publicerat: