Ansök om intyg

Här kan du som har en viss behörighet ansöka om intyg som visar den behörigheten. Som en del av Socialstyrelsens digitaliseringsprocess signerar och stämplar vi inte längre intyg om behörighet som utfärdas på svenska. Detta gäller intyg utfärdade från och med den 1 maj 2021, oavsett när ansökan om intyget kom in till Socialstyrelsen.

Intyg om legitimation

Här kan du som är legitimerad inom ditt yrke i Sverige beställa ett Intyg om legitimation.

Intyg om förskrivningsrätt

Här kan du som har förskrivningsrätt beställa ett Intyg om förskrivningsrätt.

Intyg om allmäntjänstgöring (AT)

Här kan du som har genomfört allmäntjänstgöring (AT) i Sverige beställa ett Intyg om allmäntjänstgöring.