Ansök om intyg

Som en del av Socialstyrelsens digitaliseringsprocess signerar och stämplar vi inte längre intyg om behörighet som utfärdas på svenska. Detta gäller intyg utfärdade från och med den 1 maj 2021, oavsett när ansökan om intyget kom in till Socialstyrelsen.

Intyg om legitimation

Här kan du som är legitimerad inom ditt yrke i Sverige beställa ett intyg om legitimation.

Intyg om förskrivningsrätt

Beställ intyg som visar att du har rätt att förskriva läkemedel eller förbrukningsmaterial.

Intyg om allmäntjänstgöring (AT)

Beställ intyg som visar att du har genomfört allmäntjänstgöring (AT) i Sverige.

Intyg om kontaktlinsbehörighet

Här kan du som är legitimerad optiker beställa intyg om kontaktlinsbehörighet.

Intyg om ej reglerat yrke

Beställ intyg om ej reglerat yrke, som bekräftar att yrket inte är reglerat i Sverige.