Förskrivningsrätt

Det är bara legitimerade läkare som har generell rätt att skriva ut recept på läkemedel.

Läkarnas förskrivningsrätt är dock inte helt obegränsad, för några läkemedel gäller särskilda regler.

Läs mer om läkarnas förskrivningsrätt på Läkemedelsverkets webbplats

Även tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och vissa sjuksköterskor får förskriva ett begränsat urval av läkemedel.

Barnmorskor, sjuksköterskor och sjukgymnaster kan även i vissa fall vara behöriga att förskriva förbrukningsartiklar som används vid inkontinens och sjuksköterskor kan även vara behöriga att förskriva förbrukningsartiklar som behövs vid stomi.

Barnmorskor och sjuksköterskor ansöker om förskrivningsrätt hos Socialstyrelsen.

Förskrivningsrätt för barnmorska

Förskrivningsrätt för sjuksköterska

Publicerat: