Förskrivningsrätt för barnmorska

För att få förskrivningsrätt måste du vara legitimerad barnmorska. Du ska också ha genomgått minst 30 timmar inskolning i preventivmedelsrådgivning inom offentlig eller enskild verksamhet på mödravårdscentral, ungdomsmottagning, gynekologisk mottagningsavdelning, mottagning för preventivmedelsrådgivning eller annan särskild mottagning som till exempel RFSU-klinik.

Skicka din anmälan via post

Skicka din anmälan genom att skicka in en ifylld anmälningsblankett i original.

Anmälan om rätt för barnmorska att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte (pdf)

Det är din handledande barnmorska som ska fylla i blanketten.

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Behandling av personuppgifter

Din anmälan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: