Undersköterska utbildad utanför Sverige

1. Betyg från vård- och omsorgsutbildning

Börja med att ta fram dina betyg från din vård- och omsorgsutbildning eller intyg på motsvarande kompetens. Du gör ansökan i vår e-tjänst och laddar upp dina betyg eller intyg digitalt.

2. Ansök om skyddad yrkestitel

Ansök via vår e‑tjänst genom att legitimera dig med e‑legitimation (Bank‑id). I e-tjänsten kan du betala ansökningsavgiften direkt. Om du inte har Bank‑id, så kan du ansöka via webbformulär, men då behöver du betala innan du ansöker och även styrka din identitet genom att bifoga en kopia av din identitetshandling.

När vi har tagit emot din ansökan, utvärderar vi om dina meriter är tillräckliga för att du ska kunna få bevis om skyddad yrkestitel. När vi har fattat beslut, får du beslutet digitalt. Om du har ansökt via e‑tjänst, så får du ett meddelande när beslutet finns att läsa i e‑tjänsten. Om du har ansökt via webbformulär eller ansökningsblankett, så får du beslutet via mejl i första hand. Vi kommer att skicka ut mejl som innehåller länk, ett så kallat säkert mejl.

Ansökan via e-tjänst (med Bank-id) ska innehålla

(Bifogade filer ska vara i digital form i filformaten pdf, jpg, jpeg, doc, docx eller txt.)

 • dokument om avslutad utbildning inom vård och omsorg, till exempel diplom eller slutbetyg, både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska
 • dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser du har gått, vad de innehåller och hur långa de har varit, både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska
 • intyg eller betyg om språkkunskaper
 • intyg om aktuell behörighet/Certificate of Good Standing, (gäller för dig som har behörighet som undersköterska i EU (utanför Sverige), EES eller Schweiz)
 • dokument om namnbyte om du har bytt namn efter att du har gått utbildningen (till exempel vigselbevis), både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska
 • eventuella andra meriter, till exempel tjänstgöringsintyg som undersköterska eller i ett närliggande yrke.

Betalning

Ansökningsavgiften är 320 kronor. Du betalar avgiften i e-tjänsten med bankkort eller Swish.

Om du redan betalt måste du ansöka via webbformulär.

Bevis om skyddad yrkestitel

Om du har ansökt i vår e-tjänst, så får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är klart.

3. Vanliga frågor

Fler frågor och svar hittar du på sidan Information om skyddad yrkestitel

Hur får jag tag på mina betyg och intyg?

Om du inte har kvar dina betyg, så kan du kontakta den skola där du gick, eller den kommun där du gick i skola, och be dem skicka betygen till dig. 

Hur laddar jag upp mina betyg och intyg?

Om du har betygen digitalt på datorn eller i mobilen

Om du har betygen sparade på datorn, till exempel i en pdf-fil eller som ett foto, klickar du på "Ladda upp" och väljer rätt fil. 

Om du har betygen i pappersformat

Om du har dina betyg i pappersformat, så kan du skanna in dina betyg med en skanner. Då skapas en digital kopia av betygen som du kan spara på datorn, på ett USB-minne eller skicka till din e-post. Ladda sedan upp den skannade filen. ​Om du inte har en skanner på din arbetsplats, kan det finnas på allmänna bibliotek. 

Du kan också fota av betygen med din mobilkamera, men då är det viktigt att bilden är tydlig. Om du använder mobilen när du gör din ansökan, så väljer du rätt bild och laddar upp. Om du använder datorn när du gör din ansökan, så kan du skicka bilden från mobilen till din e-post. Logga in på din e-post på datorn och spara bilden. Välj sedan bilden när du ska ladda upp din fil. 

Hur intygar jag mina språkkunskaper?

För att kunna få ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska behöver du visa att du har språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge. Skicka ditt betyg eller intyg om dina språkkunskaper tillsammans med ansökan. 

Du kan exempelvis visa dina språkkunskaper genom att skicka in ett intyg om

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare eller någon som bedriver verksamhet enligt SoL eller LSS bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket, vilket innebär att språkkunskaperna ska ligga på motsvarande nivå B2 enligt GERS. Vårdgivaren ska sedan fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts. 

Blankett för bedömning av språkkunskaper

Bedömningen av dina språkkunskaper ska göras av en verksamhetschef. I bedömningen ska följande ingå:

 • en utförlig beskrivning av dina språkliga färdigheter vad gäller hör- och läsförståelse, tal och skriftlig färdighet
 • en utförlig beskrivning av hur bedömningen har gjorts
 • en beskrivning av vilka arbetsuppgifter du har utfört samt under vilken period.

Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska så snart du har bestämt dig för att du vill jobba i Sverige.

Vad är ett intyg om aktuell behörighet (Certificate of Good Standing)?

Du som är behörig att utöva undersköterskeyrket i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz har rätt till prövning enligt gällande EU-direktiv. Du kan styrka detta genom att inkomma med ett intyg som bekräftar att du har rätt att utöva yrket och att du inte har förbjudits att utöva yrket.

Intyget ska

 • bekräfta att din behörighet inte har begränsats på grund av yrkesmässig försummelse eller brottslig handling
 • vara max tre månader gammalt
 • innehålla information om dina personuppgifter
 • vara utfärdat av behörig myndighet i ditt utbildningsland. Vänligen notera att ditt universitet inte är behörig myndighet.

För information om behöriga myndigheter, se Regulated Professions Database.

Vad gäller för praktisk tjänstgöring för utbildade utanför EU/EES?

Du som har en utbildning från ett utanför EU/EES land ska göra praktisk tjänstgöring innan du kan få skyddad yrkestitel som undersköterska. Du gör din praktiska tjänstgöring under 6 månader i en verksamhet inom svensk hälso- och sjukvård, socialtjänst eller hemsjukvård. I vissa fall kan Socialstyrelsen besluta om en kortare, 3 månaders praktisk tjänstgöring för dig som redan har jobbat som undersköterska i Sverige i minst 3 månader. Om du har tjänstgjort som undersköterska i Sverige i minst ett år behöver du inte göra någon praktisk tjänstgöring.

Så här gör du

 1. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din praktiska tjänstgöring.
 2. När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring. I blankettens inledning finns fördjupad information till både praktikant och till arbetsgivare. Denna information bör läsas av både dig som praktikant och din arbetsgivare innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring.
 3. Skicka intyget tillsammans med din ansökan om skyddad yrkestitel.

Intyg om praktisk tjänstgöring

Vad menas med "närliggande yrke"?

Ett närliggande yrke kan vara t.ex. vårdbiträde, stödassistent, stödpedagog, stödbiträde, skötare, vårdare, personlig assistent, boendestödjare och behandlingsassistent.

Vilka regler gäller för översättning av dokument?

Dokument som är skrivna på svenska, norska, danska eller engelska behöver inte översättas. Översättningen kan göras i alla länder. Översättning innebär att en auktoriserad översättare översätter dina dokument till svenska eller engelska. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare. Socialstyrelsen godtar också översättningar från Arbetsförmedlingen.

Hur lång tid kommer det att ta att handlägga ansökningarna?

Socialstyrelsen arbetar för att handläggningsprocessen ska vara så smidig och effektiv som möjligt, men i dagsläget är det svårt att veta hur det kommer att se ut initialt. Det beror på hur många som söker samtidigt och hur komplexa ansökningarna är att hantera. Vi hanterar ansökningarna i turordning – vi beviljar inte förtur och ger inte förhandsbesked. Sannolikt kommer det att ta längre tid i början av ansökningsperioden om många ansöker samtidigt, även om vi har en god beredskap för att ta emot många ansökningar.

Målet är att handläggningen på sikt ska ta lika lång tid som i våra legitimationsärenden. Handläggningstiden för dessa ser lite olika ut beroende på om den sökande är utbildad i Sverige eller i ett annat land, eftersom processerna ser olika ut. Om du är utbildad i Sverige är målet att handläggningen högst ska ta en månad, och om du är utbildad utanför Sverige högst tre månader.

Om vi behöver begära kompletterande uppgifter, blir handläggningstiden längre. Om du missar att skicka in till exempel intyg eller andra uppgifter som behövs för att göra en korrekt bedömning, så tar Socialstyrelsen kontakt med dig och ber om en komplettering.

Vad menas med säkert mejl?

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdag–fredag, klockan 9–11
E-post: fragoromUSK@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan kan du kontakta våra utredare. Tänk på att alltid uppge ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, klockan 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hjälp med e-tjänsten

Om du har tekniska problem med vår e-tjänst: mejla support-etjanst@socialstyrelsen.se.

Publicerat: