Utbildad inom EU/EES – inför din ansökan om legitimation

Om du är utbildad inom EU, EES eller i Schweiz och ansöker om legitimation i Sverige kommer din ansökan i första hand hanteras enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Det innebär att Socialstyrelsen prövar din utbildning.

OBS! Ett erkännande av yrkeskvalifikationer motsvarar inte en legitimation och ger inte rätt att använda en skyddad yrkestitel.

Prövningen sker i två steg:

 1. Socialstyrelsen utreder ifall dina yrkeskvalifikationer kan erkännas
  För att ha rätt till prövning behöver du styrka att du är behörig att utöva det aktuella yrket i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, det vill säga att du har en aktuell legitimation. Om du inte är behörig i annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan Socialstyrelsen komma att avslå din ansökan.

  Först när Socialstyrelsen kan konstatera att du är behörig att utöva yrket kan vi gå vidare för att pröva dina yrkeskvalifikationer.

  Inom EU och EES samt i Schweiz har följande utbildningar harmoniserats:
  läkare, tandläkare, apotekare, sjuksköterska och barnmorska.
  Det innebär att EU har bestämt en miniminivå för innehållet i utbildningen och att dessa yrkeskvalifikationer i allmänhet kan erkännas automatiskt.

  Resterande legitimationsyrken och yrken med skyddad yrketitel i Sverige har inte harmoniserats inom EU: arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, kiropraktor, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, tandhygienist, undersköterska.

  Det innebär att Socialstyrelsen gör en jämförelse mellan yrkesverksamhet och utbildningen i utbildningslandet och i Sverige. Om det konstateras att det inte är väsentliga skillnader kan vi erkänna dina yrkeskvalifikationer.

  Om det konstateras väsentliga skillnader i utbildningen jämfört med den svenska utbildningen, kan Socialstyrelsen komma att fatta ett beslut om kompensationsåtgärder.

  Ett beslut om kompensationsåtgärder innebär att du behöver genomföra praktisk tjänstgöring eller ett prov för att få dina yrkeskvalifikationer erkända. Socialstyrelsen kan erkänna dina yrkeskvalifikationer först efter att du har skickat in ett intyg som visar att du med godkänt resultat har genomfört den kompensationsåtgärd som framgår av beslutet. Du behöver inte betala ansökningsavgift igen.

 2. Socialstyrelsen utreder ifall du uppfyller kraven för legitimation
  I de fall där Socialstyrelsen kan erkänna dina yrkeskvalifikationerna, går vi vidare och utreder om du uppfyller kraven för legitimation. Vi utreder då om du har tillräckliga språkkunskaper i svenska, danska eller norska. För att kunna få en svensk legitimation behöver du visa att du har språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

  Du behöver ha ett svenskt samordningsnummer eller ett personnummer för att kunna få legitimation. Vi gör även en slagning i belastningsregistret innan legitimation utfärdas.

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer

Du kan ansöka om endast ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer för att i ett senare skede ansökan om legitimation. Om du har en utbildning från annat EU-/EES-land och ännu inte har de språkkunskaper som krävs för legitimation har du möjligheten att begära en granskning av dina yrkeskvalifikationer.

OBS! Ett erkännande av yrkeskvalifikationer motsvarar inte en legitimation och ger inte rätt att använda en skyddad yrkestitel.

Om du vill ansöka om ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer, skicka in dina handlingar enligt nedan till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Märk mejlet som "Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer – EU".

Skicka in följande handlingar:

 • ifylld ansökningsblankett
 • kopia på giltig id-handling (kopia av giltigt pass/personbevis som inte är äldre än tre månader/en kopia av giltigt nationellt id-kort)
 • examensbevis
 • bilagor till ditt examensbeviset
 • intyg om aktuell behörighet- (Certificate of Good Standing)
 • intyg om att din utbildning överensstämmer med EU-direktiv (Certificate of Conformity)
 • intyg som styrker namnbyte (om du har bytt namn sedan du tog examen). 

Om dina yrkeskvalifikationer blir erkända kan du vid ett senare tillfälle ansöka om legitimation. Då behöver du bara skicka in intyg om språkkunskaper och kvitto på betald ansökningsavgift. Du behöver även ha ett samordningsnummer eller personnummer. Om du inte har det kommer Socialstyrelsen begära ett samordningsnummer till dig via Skatteverket.

Publicerat: