Ansök om AT i Sverige efter medicinstudier i annat EU-land

Om du har läkarutbildning från ett annat EU-land eller ett EES-land, där det ingår allmäntjänstgöring (AT) efter genomförd utbildning, så har du möjlighet att göra allmäntjänstgöringen i Sverige.

1. Vilka EU- och EES-länder gäller det?

Länder där det krävs AT efter genomförd utbildning är: Cypern, Danmark, Italien, Irland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal och Slovenien.

Storbritannien tillhör inte längre EU men till och med den 31 december 2020 gäller reglerna för EU/EES-området och de beslut som fattas då gäller även efter den 31 december 2020.

2. Så här gör du

Skicka in en ansökan om att fullgöra AT i Sverige.

Ansökan ska innehålla:

  • en ifylld ansökningsblankett
  • en kopia på första sidan i ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenska id-kort
  • en kopia på ditt examensbevis.
  • en kopia av bilagan till examensbeviset där utbildningens totala längd och innehåll framgår (till exempel Diploma supplement eller Transcript of Records).

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten

Blankett för ansökan om att göra AT i Sverige

Skicka ansökan till:

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

3. Allmäntjänstgöring i Sverige, så går det till

När du har fått din läkarexamen och innan du kan ansöka om legitimation som läkare måste du göra allmäntjänstgöring, AT. Socialstyrelsen fattar beslut om att du får gör AT i Sverige. Under din AT är du anställd som AT-läkare hos en privat eller offentlig arbetsgivare. Om du jobbar som vikarie kan du inte räkna in det i din AT.

Vad händer efter att Socialstyrelsen fattat beslut om att du får göra AT i Sverige?

Beslutet innebär att du får anställas som läkare för allmäntjänstgöring enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:3) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

I avvaktan på att du får ett AT-block har du möjlighet att anställas på vikariatsförordnande som underläkare inom den offentliga vården. 

Minst arton månader

Under din AT ska du jobba minst arton månader. Om du vill kan du göra din AT på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara arton månader på heltid (till exempel trettiosex månader på halvtid). Du ska jobba minst

  • nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter (minst tre månader vardera)
  • tre månader inom psykiatri
  • sex månader inom allmänmedicin.

Gör AT på ett blockförordnande

Du ska göra din AT på ett blockförordnande – en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst arton månader. Om du byter arbetsgivare måste du få ett nytt AT-block, och din tidigare arbetsgivare måste godkänna de avsnitt som du redan gjort för att du ska kunna räkna in den tiden i din AT.

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: