Intyg om legitimation inom EU

Certificate of conformityPersonuppgifter


Vi hanterar det här intyget till och med 30 april 2022. Från och med 1 maj 2022 tar Universitets- och högskolerådet (UHR) över utfärdandet av intyget.