Läkare utbildad i Sverige

1. Ansök om läkarexamen

Börja med att ansöka om läkarexamen vid din högskola eller ditt universitet. Först när du har fått din examen kan du påbörja dina allmäntjänstgöring (AT).

2. Gör allmäntjänstgöring (AT)

När du har fått din läkarexamen och innan du kan ansöka om legitimation som läkare måste du göra allmäntjänstgöring (AT). Under din AT är du anställd som AT-läkare och fullgör din AT under handledning på ett så kallat blockförordnande. Om du jobbar som vikarie kan du inte räkna in det i din AT. 

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för allmäntjänstgöring.

Så fungerar allmäntjänstgöring (AT)

Minst arton månader

Under din AT ska du jobba minst arton månader. Om du vill kan du göra din AT på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara arton månader på heltid (till exempel trettiosex månader på halvtid). Socialstyrelsen räknar enligt lag 1930:173 vilket innebär att en månad är exempelvis 1 februari till 1 mars eller 13 juni till den 13 juli. Tjänstgöringsgraden ska vara på minst 50 %. Föräldraledighet, längre sjukskrivning, eller annan obetald ledighet ska kompenseras för och kan inte räknas in i tjänstgöringstiden, men intjänad lagstadgad semester behöver inte kompenseras för. 

Du ska jobba minst

 • nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter (minst tre månader vardera)
 • tre månader inom psykiatri
 • sex månader inom allmänmedicin.

Gör AT på ett blockförordnande

Du ska göra din AT på ett blockförordnande – en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst arton månader. Om du byter arbetsgivare måste du få ett nytt AT-block, och din tidigare arbetsgivare måste godkänna de avsnitt som du redan gjort för att du ska kunna räkna in den tiden i din AT.

Praktisk tjänstgöring utomlands

Du kan också göra en del av tjänstgöringen i ett annat EU- eller EES-land. Det finns mer information i Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5).

Verksamhetschefen intygar varje tjänstgöringsavsnitt

Efter varje tjänstgöringsavsnitt ska verksamhetschefen intyga i din tjänstgöringsbok att du uppfyller kraven på omfattning och kraven i målbeskrivningarna, tidigast sista dagen på varje tjänstgöringsavsnitt. Om verksamhetschefen inte är legitimerad läkare ska hen be någon annan som är legitimerad läkare att intyga det. Var noga med datum och namnförtydliganden vid underskrift av intygande.

Tjänstgöringsbok för AT-läkare

3. Ansök om legitimation

När du har fått din läkarexamen och gjort din AT kan du ansöka om legitimation.

Innan du skickar in din ansökan kontrollera att uppgifterna i din AT-bok stämmer:

 • Kontrollera att alla datum är korrekta och att tjänstgöringsavsnitten inte överlappar med varandra.
 • Kontrollera att din tjänstgöringsgrad är skriven i procent, om du har haft olika tjänstgöringsgrad under olika perioder ska ni ange exakt tjänstgöringsgrad för varje tjänstgöringsperiod.
 • Kontrollera att alla namnförtydliganden är läsbara.
 • Kontrollera att tjänstgöringsavsnittet är signerat av en legitimerad läkare.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan.

Vi gör alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Ansökan ska innehålla

 • ditt examensbevis i digital form (pdf, jpg eller jpeg) alternativt ett studieintyg eller ett ladokutdrag där det framgår att du har en examen
 • din ifyllda AT-bok i digital form (pdf, jpg eller jpeg).

Betalning

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du betalar avgiften i e-tjänsten med bankkort eller Swish.

Legitimationsbevis

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är klart.

4. Vanliga frågor

Vad händer när min ansökan har skickats in?

När din ansökan har kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse om du har fyllt i din mejladress. Vi granskar ansökningarna i datumordning. Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig.

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan. Som ett sista steg i handläggningen gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl från oss när ditt beslut är klart och då loggar du in i e-tjänsten för att ta del av beslutet på "Min sida".

Om du har ansökt på papper får du beslutet i första hand via mejl. Men om du inte har fyllt i din mejladress i ansökningsblanketten, så skickar vi beslutet med vanlig post.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). I HOSP kan arbetsgivare söka för att se om en person har den legitimation som krävs för ett visst yrke.

Hur gör jag om jag inte har ett svenskt personnummer?

Om du inte har något svenskt personnummer skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn. 

Tänk på att meddela Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har fått svenskt personnummer.

Hur betalar jag in avgiften från ett annat land än Sverige?

Om du betalar din ansökningsavgift från ett annat land än Sverige, och i en annan valuta än svenska kronor, var noga med att du betalar exakt rätt belopp. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag.

Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 när du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan i brevet: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange i brevet vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du vill ha.
 • Skicka brevet till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Frågor om din ansökan?

Om du har frågor om din ansökan kan du kontakta våra utredare. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). Under sommaren har vi lägre bemanning vilket medför längre svarstider på inkomna frågor.

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hjälp med e-tjänsten

Om du har tekniska problem med vår e-tjänst: mejla support-etjanst@socialstyrelsen.se.

 

Publicerat: