Ansök om legitimation

Du som vill jobba i hälso- och sjukvården i Sverige behöver legitimation för vissa yrken. Vägen till legitimation ser olika ut beroende på var du är utbildad.