Ansök om legitimation

Du som vill jobba i hälso- och sjukvården i Sverige behöver legitimation för vissa yrken. Vägen till legitimation ser olika ut beroende på var du är utbildad.

Nya ansökningsavgifter från och med den 2 mars 2020.

På grund av ändring i avgiftsförordningen ändrar Socialstyrelsen sina ansökningsavgifter, de nya avgifterna gäller för ansökningar som kommer in från och med den 2 mars 2020.

De nya avgifterna är:

  • Ansökan om legitimation som kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller psykoterapeut – 2 900 kr.

  • Ansökan om legitimation som apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, logoped, optiker, ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare – 870 kr.

  • Ansökan om bevis om specialistkompetens – 2 900 kr.

  • Ansökan om bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska – 870 kr.

För vissa yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Yrkestitlar är skyddade. Det betyder att enbart den som har legitimation får använda titeln. Det är straffbart att använda sig av en yrkestitel utan legitimation. I hälso- och sjukvården får man inte använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel om man inte har motsvarande legitimation.