Steg 4 Gör praktisk tjänstgöring

Under den praktiska tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska tandvården fungerar.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din praktiska tjänstgöring.
  2. När du har hittat en arbetsplats behöver din arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande.
  3. När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring. Du ska också själv skriva under intyget.
  4. Skicka intyget tillsammans med ansökan om legitimation i nästa steg.

Du behöver ett särskilt förordnande

För att få tjänstgöra som tandläkare behöver du ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket, ett så kallat särskilt förordnande. Det är arbetsplatsen som du ska tjänstgöra på som minst en månad i förväg ansöker om särskilt förordnande hos oss. Det gör du alltså inte själv. Du får inte börja tjänstgöra innan arbetsplatsen har fått ansökan beviljad.

Blankett för ansökan om särskilt förordnande

Vanliga frågor

Hur länge pågår den praktiska tjänstgöringen?

Du gör din praktiska tjänstgöring under 6 månader och du måste själv hitta en plats och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig till Arbetsförmedlingen.

Kan jag slippa praktisk tjänstgöring om jag redan har jobbat i mitt yrke?

Nej. Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte heller göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Kan jag göra min praktiska tjänstgöring på olika ställen?

Nej. Du gör hela din praktiska tjänstgöring på en och samma arbetsplats. Det är arbetsplatsen som avgör om det är lämpligt att göra praktisk tjänstgöring där. I intyget om praktisk tjänstgöring finns mer information om vad som krävs av arbetsplatsen för att de ska kunna ta emot dig.

Har du fler frågor om det här steget?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.

Publicerat: