Ansökan om legitimation för tandläkare utbildad utanför EU och EES

Om du vill jobba som tandläkare i Sverige måste du ha svensk legitimation eller ett särskilt förordnande. Yrkestiteln tandläkare är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig tandläkare. För att kunna få legitimation behöver du lära dig svenska.

Olika vägar till legitimation

Det finns olika sätt att få legitimation i Sverige om du är utbildad utanför EU och EES. Oavsett vilken väg du väljer så är alltid det sista steget att ansöka om legitimation hos oss.

Vägen via Socialstyrelsen

För att få legitimation via Socialstyrelsen behöver du gå igenom 5 olika steg. Ta ett steg i taget. Du börjar med att ansöka om att få din utbildning granskad och i det sista steget ansöker du om legitimation.

Bra att veta:

  • Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad, steg 1. Men för att klara steg 2–5 behöver du kunna svenska. Du skickar intyg om dina språkkunskaper senast när du ansöker om legitimation, steg 5.
  • Under tiden kan du jobba i ett hälso- och sjukvårdsyrke som inte kräver legitimation, till exempel undersköterska, tandsköterska eller apotekstekniker.
  • För att få bevis för specialistkompetens behöver du först ansöka om legitimation.

Hur lång tid tar det?

Det kan ta olika lång tid att få legitimation, men vanligtvis tar det 2–4 år från det att du får din utbildning granskad till det att du får din legitimation godkänd.

Gå till steg 1

Vägen via kompletterande utbildning

Du kan läsa en kompletterande utbildning på svenskt universitet eller högskola. Efter det kan du ansöka om legitimation hos oss. Det är universitetet som bestämmer vilka krav som gäller för att få gå utbildningen.

Bra att veta:

  • Det finns begränsat antal platser på utbildningarna.
  • Du behöver kunna svenska för att gå en kompletterande utbildning.
  • Vänd dig till de olika universiteten om du har frågor om utbildningarna.

Många lärosäten kräver att du har fått ett beslut från oss att din utländska utbildning är jämförbar med den svenska utbildningen.

När du ansöker om legitimation efter att du har gått en kompletterande utbildning måste du ansöka med ansökningsblankett för utbildade utanför EU. Du kan inte ansöka via e-tjänsten för utbildade i Sverige

Hur lång tid tar det?

Det kan ta olika lång tid att få legitimation, men vanligtvis tar det 1–3 år från det att du kommit in på en kompletterande utbildning till det att du får din legitimation godkänd.

Gå till steg 1 

Du behöver kunna svenska

Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad, steg 1. Men för att klara steg 2–5 behöver du kunna svenska. Du skickar intyg om dina språkkunskaper senast när du ansöker om legitimation, steg 5.

För att visa dina språkkunskaper måste du ha ett godkänt betyg eller intyg i något av följande:

Du kan ha motsvarande kunskaper i norska eller danska.

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i norska eller danska. Då behöver du visa med intyg att du har språkkunskaper som motsvarar vad som krävs för att bli antagen till högskola i Norge eller Danmark.

Det här gäller för dig som ska jobba som tandläkare i Sverige

Om legitimation och särskilt förordnande

Om du vill jobba som tandläkare i Sverige måste du ha svensk legitimation eller särskilt förordnande. Yrkestiteln tandläkare är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig tandläkare. Du behöver ha ett särskilt förordnande för att kunna göra den praktiska tjänstgöringen.

  • Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs. I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 22 olika yrken. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.
  • Särskilt förordnande är ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket under en begränsad tid hos en specifik arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som ansöker om särskilt förordnande hos oss.
Det här gäller om du har utländsk specialistkompetens

Om du vill jobba som specialisttandläkare krävs det först att du har en legitimation som tandläkare. Sen behöver du även göra en svensk specialiseringstjänstgöring (ST) för att få bevis om specialistkompetens.

Information om svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket. Det är dock viktigt att du meddelar oss när du har fått svenskt personnummer så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Är din utbildning inte jämförbar med den svenska?

Om du inte har en avslutad utbildning efter gymnasiet, eller om din utbildning inte är jämförbar med den svenska, kan du studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Information om hur du ansöker och vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu. Universitetet eller högskolan där du är antagen kan bedöma om du kan förkorta din studietid med hjälp av dina tidigare studier.

Läs mer om legitimation i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården för utbildning från tredjeland (pdf 3,1 MB).

Publicerat: