Hälso- och sjukvårdsyrken som inte kräver legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel

För de flesta yrken inom hälso- och sjukvården krävs legitimation för att få jobba. Men det finns också yrken där du inte behöver legitimation, till exempel apotekstekniker, tandtekniker och tandsköterska.

Vem får göra vad?

Om du vill jobba i ett hälso- och sjukvårdsyrke som inte kräver legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel är det din arbetsgivare som avgör om du har rätt kompetens. Läs mer om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

Vänd dig till Arbetsförmedlingen eller direkt till en arbetsgivare för att söka jobb eller praktik i dessa yrken.

Få din utbildning bedömd

Om du har en utbildning i ett hälso- och sjukvårdsyrke där du inte behöver legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel kan du i vissa fall få din utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). UHR tittar då på vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Det kan vara till hjälp när du söker jobb eller vill studera.

Vill du studera för att jobba i ett hälso- och sjukvårdsyrke som kräver legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel?

Om du vill jobba i ett hälso- och sjukvårdsyrke som kräver legitimation eller bevis om skyddad yrkestitel, men inte har en avslutad utbildning eller sådan utbildning som krävs för att få svensk legitimation, kan du studera för att ta en svensk examen. Efter att du tagit examen ansöker du om legitimation som utbildad i Sverige.

Information om hur du ansöker och vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu.

Publicerat: