Steg 1 Gå en kompletterande utbildning

Du kan välja att läsa en kompletterande utbildning på universitet eller högskola och ansöka om legitimation hos oss efter det.

När du ansöker om legitimation efter att du har gått en kompletterande utbildning måste du ansöka med ansökningsblankett för utbildade utanför EU. Du kan inte ansöka via e-tjänsten för utbildade i Sverige.

Den kompletterande utbildningen har ett begränsat antal platser och finns på några olika universitet. Det är universiteten som bestämmer vilka krav som gäller för att få gå utbildningen.

Så här gör du

  1. Sök till en kompletterande utbildning.
  2. När du har gått klart den kompletterande utbildningen skickar du ett intyg från utbildningen tillsammans med ansökan om legitimation till oss i nästa steg.

Kompletterande utbildningar för sjuksköterskor finns på:

Karolinska institutet: kompletterande utbildning för sjuksköterskor i Stockholm

Göteborgs universitet: kompletterande utbildning för sjuksköterskor i Göteborg

Högskolan i Gävle: kompletterande utbildning för sjuksköterskor i Gävle

Vanliga frågor

Hur många platser finns det på de kompletterande utbildningarna?

Det varierar beroende på vilket lärosäte du vill söka till. Fråga lärosätet direkt.

Kan jag läsa utbildningen på distans?

Nej. Det kan eventuellt finnas vissa delkurser som går att läsa på distans, men du får kontakta lärosätet och fråga dem vad som gäller.

Har jag rätt till studiestöd när jag går kompletterande utbildning?

Du kan ha rätt att få studiestöd för kompletterande utbildning. Vänd dig till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Behöver jag kunna svenska för att gå utbildningen?

Ja.

Behöver jag ha uppehållstillstånd eller svenskt personnummer?

Vi kräver inte att du har svenskt person- eller samordningsnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att ansöka om granskning (steg 1). Du behöver däremot ett svenskt person- eller samordningsnummer när det är dags att ansöka om legitimation (steg 5).  

För att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket.

Det är viktigt att du meddelar oss  om du uppdaterat dina personuppgifter, t.ex. får ett person- eller samordningsnummer eller byter namn, så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: