Steg 2 Betala och skicka in ansökan

När du har gått igenom alla steg är det dags att ansöka om legitimation.

När du ansöker om legitimation efter att du har gått en kompletterande utbildning måste du ansöka med ansökningsblankett för utbildade utanför EU. Du kan inte ansöka via e-tjänsten för utbildade i Sverige.

Så här gör du

 1. Fyll i ansökningsblanketten och se till att du har alla intyg som behövs.
 2. Betala ansökningsavgiften.
 3. Skicka in ansökan via post.

Ansökan ska innehålla:

 • en ifylld ansökningsblankett
 • en kopia på första sidan i ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenska id-kort
 • intyg från din kompletterande utbildning.

Betala ansökningsavgiften när du skickar in din ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 870 kronor. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt som du skickar in din ansökan.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ååååmmdxxxx, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Information om svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket. Det är dock viktigt att du meddelar oss när du har fått svenskt personnummer så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Betalning i utländsk valuta eller från utländskt konto

Om du betalar i en annan valuta, var noga med att du betalar exakt rätt belopp i svenska kronor. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten

Blankett för ansökan om legitimation (pdf)

Skicka ansökan och alla dokument till:

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Hur lång tid tar det?

Just nu är väntetiden för ansökan om legitimation 2–4 veckor om ansökan är komplett.

När vi har fått din ansökan kontrollerar vi om du har dömts för något allvarligt brott genom att undersöka om du finns med i Polisens belastningsregister. Om du gör det kommer vi att ta kontakt med dig och göra en individuell prövning. Väntetiden blir då lite längre.

Vanliga frågor

Kan jag börja arbeta direkt efter att jag har fått min legitimation?

Ja. När vi har fattat beslut om legitimation lägger vi in dina uppgifter i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) och du får ett beslut via post. När du har fått legitimationen kan du börja jobba i ditt yrke.

Vad är HOSP?

HOSP är Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Där kan arbetsgivare söka för att se om en person har den legitimation som krävs för ett visst yrke.

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du begär.
 • Skicka skrivelsen till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: