Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan bevis.

Från och med den 1 juli 2023 kommer det att vara möjligt att ansöka om beviset från Socialstyrelsen.

Nu pågår förberedelser på myndigheten. Bland annat tar vi fram regler för att tydliggöra kraven för att få ett bevis. Hur kraven kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. De nya reglerna kommer att vara klara våren 2023.

På denna sida samlar vi information och svar på frågor som rör skyddad yrkestitel.

Vad kommer att krävas för att ansöka om bevis om skyddad yrkestitel undersköterska?

För att få ett bevis om att använda titeln undersköterska ska du ha

  • gått en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasiet eller komvux
    eller
  • fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Detta är reglerat i patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsen tar nu fram regler som ska tydliggöra kraven och hur man uppfyller dem. För utbildningar med inriktning mot vård och omsorg från gymnasiet eller komvux ska våra regler innehålla krav på godkända betyg i ämnen eller kurser. Och för motsvarande kompetens ska vi reglera vad som ska anses vara sådan. De nya reglerna planeras att vara klara våren 2023.

Hur kraven kommer att se ut är ännu för tidigt att säga.

Varför införs skyddad yrkestitel?

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Regeringen anser att kompetensen hos undersköterskor behöver säkerställas och gick därför till riksdagen med ett förslag om att yrket ska ha en skyddad yrkestitel vilket riksdagen beslutade om.

Med en skyddad yrkestitel tydliggörs dessutom vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och underlättar dessutom för arbetsgivare att leda och planera verksamheten.

Vad betyder det för den som är undersköterska idag?

Om du har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023 kan du fortsätta att använda underskötersketiteln i tio år.

Om du inte har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska måste du ansöka om bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln, om du vill fortsätta att göra det. Annars kan du jobba vidare i vård och omsorg men inte med titeln undersköterska.

Vad är det för skillnad på bevis om skyddad yrkestitel och yrkeslegitimation?

För bevis om skyddad yrkestitel är regleringen inriktad på kompetens, vilket innebär att det krävs att du har en viss utbildning eller att du förvärvat motsvarande kompetens på något annat sätt.

För legitimationsyrken i hälso- och sjukvården krävs både kompetens och lämplighet, vilket innebär följande:

  • Det behövs en viss utbildning, och i vissa fall en praktisk tjänstgöring.
  • Legitimation kan inte ges till en person som till exempel är uppenbart olämplig eller som har begått ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för hen.
  • En legitimerad yrkesutövare kan få en prövotid på tre år om hen exempelvis är oskicklig eller kan få sin legitimation återkallad om hen är grovt oskicklig.

Ett bevis om skyddad yrkestitel kommer inte att kunna återkallas som en legitimation kan. Den som har ett bevis kommer inte heller att kunna få en prövotid.

Publicerat: