Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023, får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan bevis. Det gäller oavsett om du är utbildad i eller utanför Sverige. Du kan inte ansöka om skyddad yrkestitel förrän tidigast 1 juli 2023.

Från och med den 1 juli 2023 kan du ansöka om beviset från Socialstyrelsen.

Just nu pågår förberedelser här på Socialstyrelsen. Bland annat tar vi fram regler för att tydliggöra vilka krav som gäller för att man ska få ett bevis. Hur kraven kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. Förslag på föreskrifter och allmänna råd bereds nu efter att ha varit ute på remiss. De nya reglerna planeras att bli klara under april 2023.

På den här sidan samlar vi information och svar på frågor som rör skyddad yrkestitel. Det kommer också att finnas en länk till ansökan när den öppnar.

Vad innebär de nya reglerna om skyddad yrkestitel för undersköterskor?

Vad blir skillnaden på en undersköterska med skyddad yrkestitel och en undersköterska utan skyddad yrkestitel?

Om du har skyddad yrkestitel:

 • Du får använda titeln undersköterska.
 • Du får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Om du inte har skyddad yrkestitel:

 • Du får inte använda titeln undersköterska.
 • Du får inte vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.
 • Du får inte använda en yrkestitel som kan förväxlas med yrkestiteln undersköterska.
Vad kommer att krävas för att få ett om bevis om skyddad yrkestitel undersköterska?

För att få ett bevis om rätt att använda titeln undersköterska ska du enligt patientsäkerhetslagen

 • ha en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasiet eller komvux
  eller
 • ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Utöver det behöver du uppfylla vissa krav, till exempel att du ska ha godkända betyg i vissa ämnen eller kurser. Socialstyrelsen tar just nu fram regler som gör det tydligt vilka krav som behövs för att få beviset och hur du gör för att uppfylla kraven.

 • När det gäller utbildningar med inriktning mot vård och omsorg från gymnasiet eller komvux, kommer våra regler att innehålla krav på godkända betyg i ämnen eller kurser.
 • När det gäller motsvarande kompetens ska vi reglera vad som räknas som motsvarande kompetens.

De nya reglerna planeras att bli klara under april 2023. Hur kraven kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. Förslag på föreskrifter och allmänna råd bereds nu efter att ha varit ute på remiss.

Vad betyder det för dig som är undersköterska i dag?
 • Om du har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023, kan du fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats eller anställningsform (till exempel blir timanställd) efter den 1 juli. Om du behöver bevisa för en ny arbetsgivare att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023, så kan du be din dåvarande arbetsgivare om ett intyg som styrker dessa uppgifter. Efter tio år behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska. Du behöver ha fått beviset senast den 30 juni 2033 om du vill använda titeln utan avbrott.
 • Om du inte har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska, måste du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få fortsätta använda titeln efter den 30 juni 2023. Har du inget bevis om skyddad yrkestitel kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska, eller en titel som kan förväxlas med titeln undersköterska. Om du ändå gör det kan du straffas med böter.
Vad betyder det för dig som har en vård- och omsorgsutbildning men inte har titeln undersköterska i dag?

Du behöver inte arbeta som, eller ha titeln undersköterska i dag, för att få ett bevis som ger dig rätt att använda titeln. Däremot behöver du ha gått en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasiet eller komvux, eller ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på regler som ska göra det tydligt vilka krav som finns för att få beviset och hur man gör för att uppfylla kraven. Reglerna (föreskrifter och allmänna råd) bereds nu efter att ha varit ute på remiss och planeras att bli klara under april 2023. Från och med den 1 juli 2023 kan du ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen.

Behöver jag utbilda mig igen om jag har en äldre vård- och omsorgsutbildning?

Det är svårt att säga i förväg. Om du har en utbildning och betyg som motsvarar de krav som ställs behöver du inte utbilda dig igen. Men om du saknar någon del, eller godkänt betyg i ett ämne, kan du behöva komplettera din utbildning. Sedan finns det en möjlighet att kompensera exempelvis ett icke godkänt betyg om du kan bevisa att du har fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Jag är utbildad specialistundersköterska. Får jag fortsätta använda den titeln utan bevis?

Nej. För att använda titlar där undersköterska på något sätt ingår, krävs ett bevis från Socialstyrelsen om rätt att använda titeln undersköterska från och med den 1 juli 2023. Om du är tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 får du använda titeln utan ett bevis till och med den 30 juni 2033.

Om du inte har ett bevis och inte är tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 kan du arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska, eller någon annan titel som kan förväxlas med titeln undersköterska. Om du ändå gör det kan du straffas med böter.

Jag är sjuksköterskestudent/läkarstudent och brukar arbeta som undersköterska på somrarna – får jag använda titeln undersköterska i sommar?

Det beror på. Om du inte är tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023, måste du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln. Har du inget bevis kan du arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska, eller någon annan titel som kan förväxlas med den. Du kan inte heller vara fast omsorgskontakt inom hemtjänsten, eftersom bara personal som får använda titeln undersköterska får vara fast omsorgskontakt.

Vad ska jag använda för titel när jag inte längre får använda titeln undersköterska från den 1 juli?

Det är en fråga för arbetsgivare och arbetstagare att bestämma vad de ska kallas. De kan fortsätta arbeta inom vård och omsorg men de får inte använda titeln undersköterska eller en titel som kan förväxlas med den.

Så ansöker du

Kan jag förbereda mig inför ansökan redan nu?

Du kan inte kan ansöka förrän tidigast den 1 juli 2023, men redan nu kan du förbereda några saker:

 • Se till att du har dina betyg och andra intyg från den vård- och omsorgsutbildning som du har gått. Om du inte har kvar dina betyg, så kan du kontakta den skola där du gick och be dem skicka betygen till dig. 
 • Det kommer att vara möjligt att ansöka via webben men då måste du ha dina betyg i digitalt format. Om du bara har dina betyg i pappersformat, så kan du skanna in dem eller ta en bild med mobilen och spara som till exempel pdf, jpg eller jpeg.

Exakt vad som behöver ingå i ansökan är inte bestämt ännu. Socialstyrelsen har tagit fram förslag på föreskrifter och allmänna råd som tydligt beskriver vilka betyg eller andra intyg man behöver bifoga sin ansökan. Förslaget bereds nu efter att ha varit ute på remiss. Reglerna planeras att bli klara under april 2023.

Behöver kopior på betyg, intyg och andra dokument vara vidimerade?

Nej. Inga kopior på som du bifogar i ansökan behöver vara vidimerade.

Var och när ansöker jag om skyddad yrkestitel?

Du kommer att kunna ansöka om bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska här på legitimation.socialstyrelsen.se från och med den 1 juli 2023. När ansökan öppnar kommer det även att finnas en länk till ansökningssidan från den här sidan.

Hur lång tid kommer det att ta att handlägga ansökningarna?

Socialstyrelsen arbetar för att handläggningsprocessen ska vara så smidig och effektiv som möjligt, men i dagsläget är det svårt att veta hur det kommer att se ut initialt. Det beror på hur många som söker samtidigt och hur komplexa ansökningarna är att hantera. Vi hanterar ansökningarna i turordning – vi beviljar inte förtur och ger inte förhandsbesked. Sannolikt kommer det att ta längre tid i början av ansökningsperioden om många ansöker samtidigt, även om vi har en god beredskap för att ta emot många ansökningar..

Målet är att handläggningen på sikt ska ta lika lång tid som i våra legitimationsärenden. Handläggningstiden för dessa ser lite olika ut beroende på om den sökande är utbildad i Sverige eller i ett annat land, eftersom processerna då ser olika ut. Om du är utbildad i Sverige är målet att handläggningen högst ska ta en månad, och om du är utbildad utanför Sverige högst tre månader.

Om vi behöver begära kompletterande uppgifter, blir handläggningstiden längre. Om du missar att skicka in till exempel intyg eller andra uppgifter som behövs för att göra en korrekt bedömning, så tar Socialstyrelsen kontakt med dig och ber om en komplettering.

Hur får man sitt beslut från Socialstyrelsen?

Du får ditt beslut digitalt. Om du har ansökt via e-tjänst så får du ett meddelande när beslutet finns att läsa i e-tjänsten.

Om du har ansökt via webbformulär eller ansökningsblanket så får du beslutet via mejl i första hand. Vi kommer att skicka ut mejl som innehåller länk, ett så kallat säkert mejl. 

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Vad händer om jag får avslag på min ansökan?

Du behöver visa att du har rätt kompetens för att få bevis om skyddad yrkestitel. Om du får avslag på din ansökan innebär det att du inte har visat att du uppfyller de kompetenskrav som gäller. Om du får avslag på din ansökan, så får du också en motivering av vårt beslut.

Om jag får avslag – kan jag skicka in ansökan igen?

Ja. Men om du har fått avslag, så innebär det att vi har bedömt att du inte har visat att du har tillräcklig kompetens, och då behöver du komplettera innan du ansöker igen. Om du skickar in en ny ansökan behöver betala en ny ansökningsavgift.

Det finns möjlighet att överklaga om du tycker att vårt beslut är felaktigt. Du kan överklaga i 3 veckor.

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom 3 veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du begär.
 • Skicka skrivelsen till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Om skyddad yrkestitel

Varför införs skyddad yrkestitel?

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Riksdagen har därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel.

Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

Ska jag ansöka om bevis om skyddad yrkestitel?
 • Jag går i pension om några år, behöver jag ansöka?
 • Jag har fast anställning, behöver jag ansöka?

Det beror på. Men om du vill använda titeln undersköterska efter den 1 juli 2023 kommer du att behöva ansöka förr eller senare.

Du som har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023 kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Efter det behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln. Du behöver ansöka i tid, så att du har fått beviset senast den 1 juli 2033, om du vill använda titeln utan avbrott. 

Du som inte är tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023, måste ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska, eller en titel som kan förväxlas med titeln undersköterska. Om du ändå gör det kan du straffas med böter.

Vad är det för skillnad på bevis om skyddad yrkestitel och yrkeslegitimation?

Skyddad yrkestitel är inte samma sak som legitimation.

Skyddad yrkestitel

För bevis om skyddad yrkestitel krävs det att du har en viss utbildning eller har fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Rätten att använda yrkestiteln kan inte begränsas eller återkallas, med undantag för om beslutet om skyddad yrkestitel har fattats på en felaktig grund beroende på att den sökande har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Legitimation

För legitimationsyrken i hälso- och sjukvården krävs både kompetens och lämplighet.

Det innebär följande:

 • Det behövs en viss utbildning, och i vissa fall en praktisk tjänstgöring.
 • Legitimation kan inte ges till en person som till exempel är uppenbart olämplig eller som har begått ett allvarligt brott som påverkar förtroendet för hen som hälso- och sjukvårdspersonal.

En legitimerad yrkesutövare kan få en prövotid på tre år om hen exempelvis är oskicklig eller kan få sin legitimation återkallad om hen är grovt oskicklig.

Information till arbetsgivare

För dig som är arbetsgivare finns särskild information om sådant som du behöver tänka på inför 1 juli.

Där finns också stödmaterial som du kan använda när du pratar med din personal om den skyddade yrkestiteln för undersköterskor.

För arbetsgivare – förberedelser inför att undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Publicerat: