Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023, får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan bevis. Du kan inte ansöka om skyddad yrkestitel förrän tidigast 1 juli 2023.

Från och med den 1 juli 2023 kan du ansöka om beviset från Socialstyrelsen.

Just nu pågår förberedelser här på Socialstyrelsen. Bland annat tar vi fram regler för att tydliggöra vilka krav som gäller för att man ska få ett bevis. Hur kraven kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. Förslag på föreskrifter och allmänna råd bereds nu efter att ha varit ute på remiss. De nya reglerna planeras vara klara våren 2023.

På den här sidan samlar vi information och svar på frågor som rör skyddad yrkestitel. Det kommer också att finnas en länk till ansökan när den öppnar.

Om skyddad yrkestitel

Varför införs skyddad yrkestitel?

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Riksdagen har därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel.

Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

Ska jag ansöka om bevis om skyddad yrkestitel?

Det beror på. Men om du vill använda titeln undersköterska efter den 1 juli 2023 kommer du att behöva ansöka förr eller senare.

Du som har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023 kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Efter det behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln. Du behöver ansöka i tid, så att du har fått beviset senast den 1 juli 2033, om du vill använda titeln utan avbrott. 

Du som inte är tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023, måste ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska.

Vad är det för skillnad på bevis om skyddad yrkestitel och yrkeslegitimation?

Skyddad yrkestitel är inte samma sak som legitimation.

Skyddad yrkestitel

För bevis om skyddad yrkestitel krävs det att du har en viss utbildning eller har fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Rätten att använda yrkestiteln kan inte begränsas eller återkallas, med undantag för om beslutet om skyddad yrkestitel har fattats på en felaktig grund beroende på att den sökande har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Legitimation

För legitimationsyrken i hälso- och sjukvården krävs både kompetens och lämplighet.

Det innebär följande:

 • Det behövs en viss utbildning, och i vissa fall en praktisk tjänstgöring.
 • Legitimation kan inte ges till en person som till exempel är uppenbart olämplig eller som har begått ett allvarligt brott som påverkar förtroendet för hen som hälso- och sjukvårdspersonal.

En legitimerad yrkesutövare kan få en prövotid på tre år om hen exempelvis är oskicklig eller kan få sin legitimation återkallad om hen är grovt oskicklig.

Krav och regler för ansökan

Vad kommer att krävas för att få ett om bevis om skyddad yrkestitel undersköterska?

För att få ett bevis om rätt att använda titeln undersköterska ska du enligt patientsäkerhetslagen

 • ha en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasiet eller komvux
  eller
 • ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Utöver det behöver du uppfylla vissa krav, till exempel att du ska ha godkända betyg i vissa ämnen eller kurser. Socialstyrelsen tar just nu fram regler som gör det tydligt vilka krav som behövs för att få beviset och hur du gör för att uppfylla kraven.

 • När det gäller utbildningar med inriktning mot vård och omsorg från gymnasiet eller komvux, kommer våra regler att innehålla krav på godkända betyg i ämnen eller kurser.
 • När det gäller motsvarande kompetens ska vi reglera vad som räknas som motsvarande kompetens.

De nya reglerna planeras att vara klara våren 2023. Hur kraven kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. Förslag på föreskrifter och allmänna råd bereds nu efter att ha varit ute på remiss.

Vad betyder det för dig som är undersköterska i dag?
 • Om du har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023, så kan du fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Efter det behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln. Du behöver ha fått beviset senast den 1 juli 2033 om du vill använda titeln utan avbrott.
 • Om du inte har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska, måste du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få fortsätta använda titeln efter den 30 juni 2023. Har du inget bevis om skyddad yrkestitel kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska.
Vad betyder det för dig som har en vård- och omsorgsutbildning men inte har titeln undersköterska i dag?

Du behöver inte arbeta som, eller ha titeln undersköterska i dag, för att få ett bevis som ger dig rätt att använda titeln. Däremot behöver du ha gått en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasiet eller komvux, eller ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på regler som ska göra det tydligt vilka krav som finns för att få beviset och hur man gör för att uppfylla kraven. Reglerna (föreskrifter och allmänna råd) bereds nu efter att ha varit ute på remiss och planeras att bli klara under våren 2023. Från och med den 1 juli 2023 kan du ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen.

Så ansöker du

Kan jag förbereda mig inför ansökan redan nu?

Du kan inte kan ansöka förrän tidigast den 1 juli 2023, men redan nu kan du förbereda några saker:

 • Se till att du har dina betyg och andra intyg från den vård- och omsorgsutbildning som du har gått. Om du inte har kvar dina betyg, så kan du kontakta den skola där du gick och be dem skicka betygen till dig. 
 • Det kommer att vara möjligt att ansöka via webben men då måste du ha dina betyg i digitalt format. Om du bara har dina betyg i pappersformat, så kan du skanna in dem eller ta en bild med mobilen och spara som till exempel pdf, jpg eller jpeg.

Exakt vad som behöver ingå i ansökan är inte bestämt ännu. Socialstyrelsen har tagit fram förslag på föreskrifter och allmänna råd som tydligt beskriver vilka betyg eller andra intyg man behöver bifoga sin ansökan. Förslaget bereds nu efter att ha varit ute på remiss. Reglerna planeras att vara klara våren 2023.

Var och när ansöker jag om skyddad yrkestitel?

Du kommer att kunna ansöka om bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska här på legitimation.socialstyrelsen.se från och med den 1 juli 2023. När ansökan öppnar kommer det även att finnas en länk till ansökningssidan från den här sidan.

Publicerat: