Läkare utbildad utanför EU eller EES

Om du är läkare och har ett bevis om specialistkompetens från ett land utanför EU eller EES, kan du få ett bevis om specialistkompetens i samma specialitet i Sverige.

1. Ansök om legitimation

Börja med att ansöka om svensk legitimation. Först när du har fått din läkarlegitimation kan du påbörja din specialiseringstjänstgöring (ST).

SK-kurser – specialistkompetenskurser

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår ansökningsportal, där du också ansöker.

SK-kurserna är en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i målbeskrivningarna för respektive specialitet.

Ansök om legitimation

2. Gör specialiseringstjänstgöring med inledande (BT och ST)

När du har fått svensk läkarlegitimation ska du vända dig till ett svenskt sjukhus eller en svensk vårdgivare för att ansöka om en ST-plats.

Läs mer om specialiseringstjänstgöring

3. Ansök om bevis om specialistkompetens

När du har fullgjort din ST ansöker du om bevis om specialistkompetens enligt samma regler som gäller för läkare utbildade i Sverige.

Ansök om bevis om specialistkompetens

4. Vanliga frågor

Kan jag göra min specialiseringstjänstgöring (ST) på deltid?

Ja. Om du gör din ST på deltid så ska tjänstgöringstiden förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar heltid under minst 5 år.

Har du fler frågor om din ansökan?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.

Publicerat: