Steg 1 Få din utbildning granskad

För att du ska kunna få din legitimation behöver vi granska din utländska utbildning. Då tittar vi på om den är jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll. Sen får du ett beslut där det står om du kan gå vidare till nästa steg.

Så här gör du

Du behöver ansöka om att få din utbildning granskad. Det gör du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka in ett antal dokument till oss. Skicka inte in dina original till oss. Om vi behöver ta del av dem får du ett meddelande om det.

Ansökan ska innehålla

  • en ifylld ansökningsblankett (Ansökan om granskning av utbildning utanför EU och EES)
  • en kopia på första sidan i ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenska id-kort.

Skicka också med kopior av följande intyg, både på originalspråk och översatta till svenska eller engelska

  • kopia av ett intyg om avslutad utbildning, till exempel ett examensbevis
  • kopia av ett intyg som beskriver vilka kurser du har läst och hur lång din utbildning var
  • kopia av ett intyg om namnbyte om du har bytt namn efter att du har gått din utbildning.

Om du vill ha en bekräftelse på att vi har registrerat din ansökan, måste du ange din mejladress i ansökningsblanketten.

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten

Blankett för ansökan om granskning av utländsk utbildning (pdf) 

Skicka den ifyllda ansökan tillsammans med alla intyg till:

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Du kan även skicka din ansökan via e-post. Alla bilagor ska då vara i PDF-format.

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hur lång tid tar det?

Det tar cirka 3 månader att få din utbildning granskad. Vi mejlar dig när vi har fattat beslut.

Vanliga frågor

Vilka regler gäller för översättning av dokument?

Dokument som är skrivna på svenska eller engelska behöver inte översättas. Översättningen kan göras i alla länder. Översättning innebär att en auktoriserad översättare översätter dina dokument till svenska eller engelska. Socialstyrelsen godtar också översättningar från Arbetsförmedlingen.

Behöver jag kunna svenska för att ansöka om att få min utbildning granskad?

Nej. Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad (steg 1). Du behöver däremot kunna svenska för att klara av flera av stegen fram till legitimation och du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ansöker om legitimation.

Vad händer om jag saknar något intyg eller utbildningsdokument?

Om situationen i ditt utbildningsland påverkar din möjlighet att få ut de intyg som ska skickas med ansökan kan du ansöka ändå. Skicka då med de intyg du kan få tag i och lägg till en förklaring om varför du inte kan skicka med alla.

Om du saknar utbildningsdokument kan du också vända dig till Universitets- och högskolerådet, UHR. Hos dem finns möjlighet för den som saknar utbildningsdokument att ansöka om att få en så kallad Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund. Den kan du sen bifoga i din ansökan till oss.

Vad kan jag göra medan jag väntar på beslut?

Du kan till exempel

  • börja lära dig svenska
  • jobba i ett yrke som inte kräver legitimation, till exempel som undersköterska, tandsköterska eller apotekstekniker
  • gå utbildning eller göra praktik via Arbetsförmedlingen
  • lära dig mer om jobb inom kommuner och regioner via webbplatsen Vägen till jobben
Kostar det något att få min utbildning granskad?

Nej

Behöver jag ha uppehållstillstånd eller svenskt personnummer?

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket. Det är dock viktigt att du meddelar oss när du har fått svenskt personnummer så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Vad händer om min utbildning inte blir godkänd?

Om din utbildning inte blir godkänd kan du söka till kompletterande utbildning vid en högskola eller ett universitet. Vilka behörighetskrav som gäller för att bli antagen till en kompletterande utbildning hittar du på respektive lärosätes webbplats. Det finns dock endast ett begränsat antal platser på dessa utbildningar. Om du inte får en plats på en kompletterande utbildning behöver du i stället studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Har du fler frågor om det här steget?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.

Publicerat: