Steg 2: Gör praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Efter att du har slutfört den kompletterande utbildningen är det dags att göra praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Det är en tidsbegränsad tjänstgöring med handledning.

När du har slutfört den kompletterande utbildningen och innan du kan ansöka om legitimation som psykolog måste du göra praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP. Under din PTP är du anställd som PTP-psykolog hos en privat eller offentlig arbetsgivare. Om verksamheten är privat måste den vara godkänd för PTP av oss.

Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer

Minst ett år på heltid

Under din PTP ska du jobba minst ett år. Om du vill kan du göra din PTP på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara ett år på heltid (till exempel två år på halvtid). Om du gör din PTP på flera arbetsplatser behöver du jobba minst fyra månader på samma ställe för att kunna tillgodoräkna dig tiden.

Både individinriktat och övrigt psykologarbete

Du ska jobba med både individinriktat och övrigt psykologarbete. Minst hälften av din tjänstgöring ska omfatta individinriktat psykologarbete: psykologisk utredning och bedömning samt behandling och rådgivning. Minst en fjärdedel ska omfatta övrigt psykologarbete, till exempel arbete med organisationsförändring, rådgivning, konsultation, metodutveckling och utvärdering samt handledning och undervisning.

Handledning minst en timme per vecka

Du ska få handledning minst en timme per vecka. Din handledare ska ha varit legitimerad psykolog i minst tre år.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din PTP.
  2. När du är klar med din PTP ska din handledare fylla i ett intyg om PTP som du skickar med i din ansökan om legitimation i nästa steg.

 I PTP-intyget ska det stå 

  • konkreta exempel på hur du har jobbat med utredning, bedömning, behandling och rådgivning, där det framgår vilken roll du har haft och vilka behandlingsmetoder du har använt
  • konkreta exempel på övrigt psykologarbete
  • hur ofta du har fått handledning 
  • hur din handledare har deltagit och haft insyn i ditt dagliga arbete för att kunna bedöma din lämplighet som psykolog.

Intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog

Vanliga frågor

Var kan jag se mitt beslut?

Vi mejlar beslutet till dig.

Kan jag göra min PTP var som helst?

Du kan göra din PTP både i offentlig och privat verksamhet. Om verksamheten är privat måste den vara godkänd för PTP av oss.

Får jag börja min PTP innan jag har fått beslut från Socialstyrelsen?

Ja, efter avslutad och godkänd kompletterande utbildning kan du påbörja den praktiska tjänstgöringen.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: