Steg 3 Betala och skicka in ansökan

När du har gått igenom alla steg är det dags att ansöka om legitimation.

När du ansöker om legitimation efter att du har gått en kompletterande utbildning måste du ansöka med ansökningsblankett för utbildade utanför EU. Du kan inte ansöka via e-tjänsten för utbildade i Sverige.

Så här gör du

  1. Fyll i ansökningsblanketten och se till att du har alla intyg som behövs.
  2. Betala ansökningsavgiften.
  3. Skicka in ansökan via post.

Ansökan ska innehålla:

  • en ifylld ansökningsblankett
  • en kopia på första sidan i ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenska id-kort
  • intyg från din kompletterande utbildning
  • intyg i original från din PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer).

Betala ansökningsavgiften när du skickar in din ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 2 900 kronor.

Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 samtidigt om du skickar in din ansökan.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Frågor om betalning

Behöver jag ha uppehållstillstånd eller svenskt personnummer?

Nej. Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket. Det är dock viktigt att du meddelar oss när du har fått svenskt personnummer så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Kan jag betala i utländsk valuta eller från utländskt konto?

Det beror på vilken bank du betalar ifrån. Kolla med banken vad som gäller.

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten

Blankett för ansökan om legitimation (pdf)

Skicka ansökan till:

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Hur lång tid tar det?

Just nu är väntetiden för ansökan om legitimation 2–4 veckor om ansökan är komplett.

När vi har fått din ansökan kontrollerar vi om du har dömts för något allvarligt brott genom att undersöka om du finns med i Polisens belastningsregister. Om du gör det kommer vi att ta kontakt med dig och göra en individuell prövning. Väntetiden blir då lite längre.

Vanliga frågor

Kan jag börja arbeta direkt efter att jag har fått min legitimation?

Ja. När vi har fattat beslut om legitimation lägger vi in dina uppgifter i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) och du får ett beslut via post. När du har fått legitimationen kan du börja jobba i ditt yrke.

Vad är HOSP?

HOSP är Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Där kan arbetsgivare söka för att se om en person har den legitimation som krävs för ett visst yrke.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: