Steg 4 Gör praktisk tjänstgöring

Under den praktiska tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar – hos en legitimerad kiropraktor och i den offentliga hälso- och sjukvården. I vilken ordning spelar ingen roll, och du kan dela upp tiden på flera olika ställen om du vill.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta två arbetsplatser där du kan göra din praktiska tjänstgöring.
  2. När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och din handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring. Ett intyg för varje arbetsplats ska fyllas i. I blankettens inledning finns fördjupad information till både praktikant och till arbetsgivare. Denna information bör läsas av både dig som praktikant och din arbetsgivare innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring. Bilagan Författningar som är viktiga i kiropraktorns yrkesutövning är ett stöd i arbetet med lagar och regler under tjänstgöringen. 
  3. Skicka intygen tillsammans med ansökan om legitimation i nästa steg.

Intyg om praktisk tjänstgöring hos legitimerad kiropraktor

Intyg om praktisk tjänstgöring för kiropraktor i offentlig hälso- och sjukvård

Vanliga frågor

Kan jag slippa praktisk tjänstgöring om jag redan har jobbat i mitt yrke?

Nej. Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte heller göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: