Steg 4 Gör praktisk tjänstgöring

Under den praktiska tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov

Med anledning av inställda praktiska prov finns det nu i vissa fall möjlighet att göra den praktiska tjänstgöringen innan du har blivit godkänd på det praktiska provet. Ett krav är att du är godkänd på det teoretiska provet. För att se om du har möjlighet att göra praktisk tjänstgöring innan godkänt praktiskt prov behöver din arbetsgivare kontakta Socialstyrelsen. Observera att du måste genomföra det praktiska kunskapsprovet innan du kan ansöka om legitimation.

Du gör din praktiska tjänstgöring i två delar – en del hos en legitimerad kiropraktor och en del i den offentliga hälso- och sjukvården. I vilken ordning spelar ingen roll, och du kan också dela upp tiden på flera olika ställen om du vill.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta två arbetsplatser där du kan göra din praktiska tjänstgöring.
  2. När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring. Det ska vara ett intyg för varje arbetsplats. Du ska också själv skriva under intyget.
  3. Skicka intygen tillsammans med ansökan om legitimation i nästa steg.

Intyg om praktisk tjänstgöring i offenlig hälso- och sjukvård
Intyg om praktisk tjänstgöring hos legitimerad kiropraktor

Vanliga frågor

Hur länge pågår den praktiska tjänstgöringen??

Du gör din praktiska tjänstgöring under 9 månader hos en legitimerad kiropraktor och 3 månader i offentlig hälso- och sjukvård. Du måste själv hitta en plats och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig till Arbetsförmedlingen.

Nio månader hos en legitimerad kiropraktor

Hos en legitimerad kiropraktor får du visa dina praktiska kunskaper och lära dig hur arbetet som kiropraktor går till i Sverige. Om du vill kan du göra din praktiska tjänstgöring på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara nio månader på heltid (till exempel arton månader på halvtid).

Den eller de kiropraktorer du tjänstgör hos ska fylla i vår blankett för att intyga att du har deltagit i arbetet och under vilken tidsperiod, och om handledaren rekommenderar att du ska få en legitimation.

Blankett för intyg om praktiktjänstgöring hos legitimerad kiropraktor

Tre månader i offentlig hälso- och sjukvård

I den offentliga hälso- och sjukvården följer du en eller flera handledare i tre månader. Du måste tjänstgöra både i primärvården och på sjukhus. Lämpliga områden på ett sjukhus är till exempel ortopedi, neurologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering.

Handledaren eller handledarna ska fylla i vår blankett och intyga att du har deltagit arbetet, vad som har ingått och var du har tjänstgjort samt under vilka tidsperioder.

Intyg om praktisk tjänstgöring för kiropraktor i offentlig hälso- och sjukvård

Skicka in intygen när du ansöker om legitimation

Skicka in dina intyg i original när du ansöker om legitimation.

Kan jag slippa praktisk tjänstgöring om jag redan har jobbat i mitt yrke?

Nej. Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte heller göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Kan jag göra min praktiska tjänstgöring på olika ställen?

Nej. Du gör hela din praktiska tjänstgöring på en och samma arbetsplats. Det är arbetsplatsen som avgör om det är lämpligt att göra praktisk tjänstgöring där. I intyget om praktisk tjänstgöring finns mer information om vad som krävs av arbetsplatsen för att de ska kunna ta emot dig.

Har du fler frågor om det här steget?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.

Publicerat: