Ansökan om legitimation för kiropraktor utbildad utanför EU och EES

Om du vill jobba som kiropraktor i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln kiropraktor är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig kiropraktor. För att kunna få legitimation behöver du lära dig svenska.

Om du redan har ett beslut om att göra kunskapsprov

OBS! Om du redan har ett beslut om att göra kunskapsprov enligt den tidigare legitimationsprocessen, men vill växla över till den nya legitimationsprocessen utan kunskapsprov, måste du ansöka på nytt. Du hittar mer information om hur det går till under Steg 1, få din utbildning granskad.

Så ansöker du

För att få legitimation via Socialstyrelsen behöver du gå igenom 5 olika steg. Ta ett steg i taget. Du börjar med att ansöka om att få din utbildning granskad och i det sista steget ansöker du om legitimation.

Bra att veta:

  • Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad, steg 1. Men för att klara steg 2–5 behöver du kunna svenska. Du skickar intyg om dina språkkunskaper senast när du ansöker om legitimation, steg 5.
  • Under tiden kan du jobba i ett hälso- och sjukvårdsyrke som inte kräver legitimation, till exempel tandsköterska eller apotekstekniker.

Hur lång tid tar det?

Det kan ta olika lång tid att få legitimation, men vanligtvis tar det 2–4 år från det att du får din utbildning granskad till det att du får din legitimation godkänd.

Gå till steg 1

Du behöver kunna svenska

Du behöver inte kunna svenska för att få din utbildning granskad, steg 1. Men för att klara steg 2–5 behöver du kunna svenska. Du skickar intyg om dina språkkunskaper senast när du ansöker om legitimation, steg 5.

För att visa dina språkkunskaper måste du ha ett godkänt betyg eller intyg i något av följande:

Om du har en svensk gymnasieutbildning kan du skicka in kopia på dina fullständiga gymnasiebetyg för att visa att du uppfyller språkkravet.

Du kan ha motsvarande kunskaper i norska eller danska.

I stället för svenska kan du ha motsvarande kunskaper i norska eller danska. Då behöver du visa med intyg att du har språkkunskaper som motsvarar vad som krävs för att bli antagen till högskola i Norge eller Danmark.

En vårdgivare kan intyga språkkunskaper

Du kan också visa dina språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om du har de språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren ska fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts.

Blankett för bedömning av språkkunskaper

Vad är legitimation?

Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs. I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 22 olika yrken. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.

Information om svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket. Det är dock viktigt att du meddelar oss när du har fått svenskt personnummer så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Vad gäller för mig som har ett beslut om att göra kunskapsprov?

Möjligheten att göra kunskapsprov finns kvar fram till och med den 30 juni 2023. Därefter kommer det inte att ges några fler kunskapsprov för kiropraktorer. Om du vill göra kunskapsprov behöver du därför anmäla dig till kunskapsprovet så snart som möjligt.

Kan jag växla över till den nya legitimationsprocessen trots att jag redan har ett beslut om att göra kunskapsprov?

Du som redan har fått ett beslut om att göra kunskapsprov, men vill växla över till den nya legitimationsprocessen utan kunskapsprov, behöver skicka in en ny ansökan om att få din utbildning granskad till Socialstyrelsen. Skriv i ansökan att du vill få din utbildning bedömd enligt den nya legitimationsprocessen. Bifoga kursplaner (course syllabus) och bilaga till examensbevis (diploma supplement), om du inte redan har skickat i det i samband med din första ansökan. Om du väljer att växla över till den nya legitimationsprocessen, så kan du inte växla tillbaka till den gamla processen sen.

Ansökan om granskning av utbildning utanför EU och EES

Är din utbildning inte jämförbar med den svenska?

Om du inte har en avslutad utbildning efter gymnasiet, eller om din utbildning inte är jämförbar med den svenska, kan du studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Information om hur du ansöker och vad som krävs för att bli antagen finns på antagning.se och studera.nu. Universitetet eller högskolan där du är antagen kan bedöma om du kan förkorta din studietid med hjälp av dina tidigare studier.

Läs mer om legitimation i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården för utbildning från tredjeland.

Publicerat: