Steg 4 Gör praktisk tjänstgöring

Under den praktiska tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov

Med anledning av inställda praktiska prov finns det nu i vissa fall möjlighet att göra den praktiska tjänstgöringen innan du har blivit godkänd på det praktiska provet. Ett krav är att du är godkänd på det teoretiska provet. För att se om du har möjlighet att göra praktisk tjänstgöring innan godkänt praktiskt prov behöver din arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande. Observera att du måste genomföra det praktiska kunskapsprovet innan du kan ansöka om legitimation.

Du gör din praktiska tjänstgöring dels på en förlossnings- och eftervårdsavdelning, dels på en barnmorskemottagning. Du jobbar tre månader på varje ställe och du väljer själv i vilken ordning du gör tjänstgöringarna.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta två arbetsplatser där du kan göra din praktiska tjänstgöring.
  2. När du har hittat en arbetsplats behöver din arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande.
  3. När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring. Det ska vara ett intyg för varje arbetsplats. I blankettens inledning finns fördjupad information till både praktikant och till arbetsgivare. Denna information bör läsas av både dig som praktikant och din arbetsgivare innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring. Du ska också själv skriva under intygen.
  4. Skicka intygen tillsammans med ansökan om legitimation i nästa steg.

Du behöver ett särskilt förordnande

För att få tjänstgöra som barnmorska behöver du ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket, ett så kallat särskilt förordnande. Det är arbetsplatsen som du ska tjänstgöra på som minst en månad i förväg ansöker om särskilt förordnande hos oss. Det gör du alltså inte själv. Du får inte börja tjänstgöra innan arbetsplatsen har fått ansökan beviljad.

Blankett för särskilt förordnande

Vanliga frågor

Hur länge pågår den praktiska tjänstgöringen?

Du gör din praktiska tjänstgöring under sammanlagt 6 månader, 3 månader på respektive arbetsplats. Du måste själv hitta två arbetsplatser och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig till Arbetsförmedlingen.

Kan jag slippa praktisk tjänstgöring om jag redan har jobbat i mitt yrke?

Nej. Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte heller göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: