Steg 2 Gör kunskapsprov

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till steg 3. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

För att bli legitimerad barnmorska behöver du göra två kunskapsprov, ett för sjuksköterskor och ett för barnmorskor. Den svenska utbildningen till barnmorska är en påbyggnadsutbildning på sjuksköterskeutbildningen. Därför måste du visa dina kunskaper både som sjuksköterska och som barnmorska. Legitimation som sjuksköterska är däremot inte ett krav för att få legitimation som barnmorska.

Så här gör du

  1. Du ska först göra kunskapsprovet för sjuksköterskor. Anmäl dig till kunskapsprovet för sjuksköterskor hos Göteborgs universitet.
  2. Genomför provet på plats på lärosätet. Mer information om provet finns på lärosätets webbplats.
  3. När du är godkänd på provet för sjuksköterskor ska du också göra kunskapsprov för barnmorskor.* Anmäl dig till kunskapsprovet för barnmorskor hos Lunds universitet.
  4. Genomför provet på plats på lärosätet. Mer information om provet finns på lärosätets webbplats.

* Du kan också välja att gå vidare på Socialstyrelsens väg till legitimation som sjuksköterska innan du fortsätter på vägen till barnmorska. För information om vägen till legitimation som sjuksköterska se legitimation.socialstyrelsen.se

Vanliga frågor

Kan jag få hjälp att förbereda mig för provet?

I vissa situationer kan du ha möjlighet att gå en förberedande utbildning inför kunskapsprovet. Kontakta lärosätet eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Hur många försök har jag på mig att klara kunskapsprovet?
  • Du har fem provtillfällen på dig att klara det teoretiska delprovet.
  • Du har tre provtillfällen på dig att klara det praktiska delprovet.

Har du fått ett avslagsbeslut efter tre underkända teoretiska delprov?

Du som har fått ett avslagsbeslut efter tre underkända teoretiska delprov (enligt de tidigare reglerna) kan nu få två nya försök att skriva provet. Om du vill skriva provet anmäler du dig till det teoretiska delprovet på universitetets webbplats. Socialstyrelsen kommer då att fatta ett nytt beslut för dig.

Vad händer om jag inte blir godkänd?
  • Du har fem gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska.
  • Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. 
  • Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.  
  • Mer information om provet finns på de respektive lärosätenas webbplatser, provet för sjuksköterskor och provet för barnmorskor.

Har du fler frågor om det här steget?

Kontakta Lunds universitet och Göteborgs universitet om du har frågor om kunskapsprovet.

Regler vid kunskapsprov

Prioriteringsordning vid kunskapsprov

Publicerat: