Steg 2: Gör kunskapsprov

När du har fått din utbildning granskad är nästa steg att göra ett kunskapsprov. På provet visar du om dina kunskaper är tillräckliga för att få gå vidare till steg 3. Provet är på svenska och du behöver därför kunna språket för att klara provet.

Så här gör du

Göteborgs universitet ordnar provet och det innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska delen. Du får ett beslut från oss via mejl när du har blivit godkänd på båda delarna av kunskapsprovet.

  1. Anmäl dig till kunskapsprovet hos Göteborgs universitet.
  2. Genomför provet på plats i Göteborg.
  3. När du har fått godkänt kan du gå vidare till nästa steg.

Vanliga frågor

Kan jag få hjälp att förbereda mig för provet?

I vissa situationer kan du ha möjlighet att gå en förberedande utbildning inför kunskapsprovet. Kontakta lärosätet eller Arbetsförmedlingen för mer information.

Hur många försök har jag på mig att klara kunskapsprovet?

  • Du har fem provtillfällen på dig att klara det teoretiska provet.
  • Du har tre provtillfällen på dig att klara det praktiska provet.

Har du fått ett avslagsbeslut efter tre underkända teoretiska prov?

Du som har fått ett avslagsbeslut efter tre underkända teoretiska prov (enligt de tidigare reglerna) kan nu få två nya försök att skriva provet. Om du vill skriva provet anmäler du dig till det teoretiska provet på universitetets webbplats. Socialstyrelsen kommer då att fatta ett nytt beslut för dig.

Hur lång tid har jag på mig att klara provet?

  • Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. Du måste ha klarat hela provet, både det teoretiska provet och det praktiska provet, inom fem år från ditt första provtillfälle.
  • Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren att räknas från och med 1 juli 2019.

Vad händer om jag inte blir godkänd?

Om du inte hinner få godkänt på hela kunskapsprovet inom fem år från ditt första provtillfälle kommer Socialstyrelsens fatta beslut om att du inte kan fortsätta på Socialstyrelsens väg mot legitimation.

En annan väg till legitimation är att studera för att ta en svensk examen och sen ansöka om legitimation för ditt yrke.

Om du har frågor om ditt beslut är du välkommen att höra av dig till oss.

Har du fler frågor om det här steget?

Kontakta lärosätet om du har frågor om kunskapsprovet.

Regler vid kunskapsprov

Prioriteringsordning vid kunskapsprov

Publicerat: