Steg 4 Gör praktisk tjänstgöring

När du behärskar svenska språket väl, är det dags att göra praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Det är en tidsbegränsad tjänstgöring med handledning. Du måste göra PTP innan du kan ansöka om legitimation.

Under din PTP är du anställd som PTP-psykolog hos en privat eller offentlig arbetsgivare. Om verksamheten är privat måste den vara godkänd för PTP av oss.

Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer

Minst ett år på heltid

Under din PTP ska du jobba minst ett år. Om du vill kan du göra din PTP på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara ett år på heltid (till exempel två år på halvtid). Om du gör din PTP på flera arbetsplatser behöver du jobba minst fyra månader på samma ställe för att kunna tillgodoräkna dig tiden.

Både individinriktat och övrigt psykologarbete

Du ska jobba med både individinriktat och övrigt psykologarbete. Minst hälften av din tjänstgöring ska omfatta individinriktat psykologarbete: psykologisk utredning och bedömning samt behandling och rådgivning. Minst en fjärdedel ska omfatta övrigt psykologarbete, till exempel arbete med organisationsförändring, rådgivning, konsultation, metodutveckling och utvärdering samt handledning och undervisning.

Handledning minst en timme per vecka

Du ska få handledning minst en timme per vecka. Din handledare ska ha varit legitimerad psykolog i minst tre år.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din PTP.
  2. När du har slutfört din PTP ska din handledare fylla i ett intyg om PTP (Intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog), som du skickar med i nästa steg. I blankettens inledning finns fördjupad information till både praktikant och till arbetsgivare. Denna information bör läsas av både dig som praktikant och din arbetsgivare innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring.

 I PTP-intyget ska det stå 

  • konkreta exempel på hur du har jobbat med utredning, bedömning, behandling och rådgivning, där det framgår vilken roll du har haft och vilka behandlingsmetoder du har använt
  • konkreta exempel på övrigt psykologarbete
  • hur ofta du har fått handledning 
  • hur din handledare har deltagit och haft insyn i ditt dagliga arbete för att kunna bedöma din lämplighet som psykolog.

Intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog, PTP (pdf)

Vanliga frågor

Kan jag slippa praktisk tjänstgöring om jag redan har jobbat i mitt yrke?

Nej. Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte heller göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: