Steg 4 Gör praktisk tjänstgöring

Under den praktiska tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov inte längre möjligt efter den 31 maj 2024

Möjligheten att göra praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov kommer att tas bort. Det innebär att den som vill påbörja en praktisk tjänstgöring efter den 31 maj 2024 måste vara godkänd på båda delarna av provet. Den som påbörjar en praktisk tjänstgöring senast den 31 maj 2024 får göra det även om det praktiska provet inte är godkänt.

Praktisk tjänstgöring innan praktiskt prov

Med anledning av inställda praktiska prov finns det nu i vissa fall möjlighet att göra den praktiska tjänstgöringen innan du har blivit godkänd på det praktiska provet. Ett krav är att du är godkänd på det teoretiska provet. För att se om du har möjlighet att göra praktisk tjänstgöring innan godkänt praktiskt prov behöver din arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande. Observera att du måste genomföra det praktiska kunskapsprovet innan du kan ansöka om legitimation.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din praktiska tjänstgöring.
  2. När du har hittat en arbetsplats behöver du ett särskilt förordande. Regionerna kan själva förordna dig som redan har klarat båda delarna av kunskapsprovet. Privata vårdgivare (även privata vårdgivare som har avtal med regionen) måste ansöka om särskilt förordnande.
  3. När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring. I blankettens inledning finns fördjupad information till både praktikant och till arbetsgivare. Denna information bör läsas av både dig som praktikant och din arbetsgivare innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring. Bilagan Författningar som är viktiga i läkarens yrkesutövning är ett stöd i arbetet med lagar och regler under tjänstgöringen.
  4. Skicka intyget tillsammans med ansökan om legitimation i nästa steg.

Du kan jobba som läkare innan du börjar din praktiska tjänstgöring

Du som är godkänd på båda delarna av kunskapsprovet kan få jobba som läkare innan du börjar din praktiska tjänstgöring. För att få göra det behöver du ett tillfälligt tillstånd, ett så kallat särskilt förordnande. Regionerna kan själva förordna dig som redan har klarat båda delarna av kunskapsprovet. Privata vårdgivare (även privata vårdgivare som har avtal med regionen) måste ansöka om särskilt förordnande.

Blankett för ansökan om särskilt förordnande

Vanliga frågor

Hur länge pågår den praktiska tjänstgöringen?

Du gör din praktiska tjänstgöring under 6 månader och du måste själv hitta en plats och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig till Arbetsförmedlingen. Det särskilda förordnandets giltighetstid får omfatta 1 månad utöver de 6 månaderna för praktisk tjänstgöring, det vill säga du kan få ett särskilt förordnande för 7 månader.

Kan jag slippa praktisk tjänstgöring om jag redan har jobbat i mitt yrke?

Nej. Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte heller göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Kan jag göra min praktiska tjänstgöring på olika ställen?

Du gör hela din praktiska tjänstgöring på en och samma arbetsplats. Det kan vara en vårdcentral eller en avdelning på ett sjukhus där du har kontakt med många patienter och får samarbeta med annan hälso- och sjukvårdspersonal. Det är arbetsplatsen som avgör om den är lämplig för praktisk tjänstgöring. I intyget om praktisk tjänstgöring finns mer information om vad som krävs av arbetsplatsen för att den ska kunna ta emot dig.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: