Steg 2: Gör allmäntjänstgöring (AT)

Efter att du har slutfört den kompletterande utbildningen och har fått ett beslut från oss är det dags att göra din allmäntjänstgöring (AT). Det är en tidsbegränsad tjänstgöring med handledning.

När du har slutfört den kompletterande utbildningen och innan du kan ansöka om legitimation som läkare måste du göra allmäntjänstgöring, AT. Under din AT är du anställd som AT-läkare hos en privat eller offentlig arbetsgivare. Om du jobbar som vikarie kan du inte räkna in det i din AT. För att kunna göra AT behöver du ett särskilt förordnande från arbetsgivaren.

Minst arton månader

Under din AT ska du jobba minst arton månader. Om du vill kan du göra din AT på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara arton månader på heltid (till exempel trettiosex månader på halvtid). Du ska jobba minst

  • nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter (minst tre månader vardera)
  • tre månader inom psykiatri
  • sex månader inom allmänmedicin.

Gör AT på ett blockförordnande

Du ska göra din AT på ett blockförordnande – en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst arton månader. Om du byter arbetsgivare måste du få ett nytt AT-block, och din tidigare arbetsgivare måste godkänna de avsnitt som du redan har gjort för att du ska kunna räkna in den tiden i din AT.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din AT.
  2. Under din AT ska din handledare fylla och godkänna varje avsnitt i din AT-bok.
  3. När du är klar med din AT kan du ansöka om legitimation i nästa steg. Skicka AT-boken i original tillsammans med din ansökan.

Vanliga frågor

Var kan jag se mitt beslut?

Vi mejlar beslutet till dig.

Kan jag göra min AT var som helst?

Det som krävs är att du kan få ett blockförordnande på arbetsplatsen.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: