Steg 4: Gör praktisk tjänstgöring

Under den praktiska tjänstgöringen visar du dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket. Samtidigt får du en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar.

Så här gör du

  1. Du måste själv hitta en arbetsplats där du kan göra din praktiska tjänstgöring.
  2. När du har slutfört din praktiska tjänstgöring ska din chef och handledare fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring. I blankettens inledning finns fördjupad information till både praktikant och till arbetsgivare. Denna information bör läsas av både dig som praktikant och din arbetsgivare innan ni kommer överens om praktisk tjänstgöring. 
  3. Skicka intyget tillsammans med ansökan om legitimation i nästa steg.
 

Intyg om praktisk tjänstgöring

Vanliga frågor

Hur länge pågår den praktiska tjänstgöringen?

Du gör din praktiska tjänstgöring under 3 månader och du måste själv hitta en plats och ett sätt att försörja dig under tiden. Ett tips är att vända dig till Arbetsförmedlingen.

Kan jag slippa praktisk tjänstgöring om jag redan har jobbat i mitt yrke?

Nej. Även om du har jobbat i ditt yrke måste du göra praktisk tjänstgöring. Du kan inte heller göra en kortare praktisk tjänstgöring trots att du redan har jobbat i ditt yrke.

Kan jag göra min praktiska tjänstgöring på olika ställen?

Nej. Du gör hela din praktiska tjänstgöring på en och samma arbetsplats. Det är arbetsplatsen som avgör om det är lämpligt att göra praktisk tjänstgöring där. I intyget om praktisk tjänstgöring finns mer information om vad som krävs av arbetsplatsen för att de ska kunna ta emot dig.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–10
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: