Psykolog

Från den 1 oktober 2016 gäller vårt nya system för legitimation.

Nytt system för ansökan om legitimation för psykologer med utbildning utanför EU och EES.

Du behöver legitimation

Vill du jobba som psykolog i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln psykolog är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig psykolog.

Utan svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket.

Om du har en legitimation i ett EU- eller EES-land

Du som är utbildad utanför EU och EES, har fått legitimation i ett EU- eller EES-land och har jobbat som legitimerad i tre år i det landet ska ansöka som om du är utbildad i ett EU- eller EES-land.

Legitimation

Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs. I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 21 olika yrken. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.