Apotekare

Du behöver legitimation eller särskilt förordnande

Om du vill jobba som apotekare i Sverige måste du ha svensk legitimation eller ett särskilt förordnande. Yrkestiteln apotekare är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig apotekare.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården för utbildning från tredjeland.

Utan svenskt personnummer eller uppehållstillstånd

Vi kräver inte att du har svenskt personnummer, uppehållstillstånd eller att du bor i Sverige för att få legitimation. Men för att kunna studera och jobba i Sverige måste du ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd från Migrationsverket.

Om du har en legitimation i ett EU- eller EES-land

Du som är utbildad utanför EU och EES, har fått legitimation i ett EU- eller EES-land och har jobbat som legitimerad i tre år i det landet ska ansöka som om du är utbildad i ett EU- eller EES-land.

Legitimation och särskilt förordnande

  • Legitimation är ett bevis för att den som jobbar i ett yrke har den kompetens och lämplighet som krävs. I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 21 olika yrken. Det kallas även för att yrkena är reglerade. Legitimationen är inte tidsbegränsad men kan återkallas vid olämplighet, grov oskicklighet eller allvarligt brott.
  • Särskilt förordnande är ett tillfälligt tillstånd att jobba i yrket under en begränsad tid hos en specifik arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som ansöker om särskilt förordnande hos oss.